Aktualitet

1144 maturantë të ngelur nga provimi i lëndës me zgjedhje, 128 janë vlerësuar me 10

1144 maturantë të ngelur nga provimi i lëndës me zgjedhje,

Ditën e sotme janë publikuar rezulatet e provimeve të lëndës me zgjedhje të Maturës Shtetërore.

Nga 29775 maturantë që u testuan, 1144 maturantë kanë marrë notën 4.00, duke ngelur, ndërsa 128 maturantë janë vlerësuar me notën 10.00.

Kalueshmëria për provimet me zgjedhje është 96.16% ndërsa nota mesatare është 7.52.

Provimi me ndër vite

Matura 2022

Me notë 10.00 - 128 maturantë
Me notë 4.00 (mbetes) - 1,144 maturantë

Matura 2021

Me notë 10.00 - 231 maturantë
Me notë 4.00 (mbetes) - 1,886 maturantë

Matura 2020

Me notë 10.00 - 252 maturantë
Me notë 4.00 (mbetes) - 494 maturantë

Statistikat e provimit me zgjedhje për çdo lëndë:

Biologji

Mesatarja e provimit te biologjise: 7.74
Me note 10.00: 59
Me note 4.00 (ngeles): 125
Totali i maturantëve që kanë bërë biologjinë: 5975

Ekonomi

Mesatarja e provimit te ekonomisë: 8.29
Me note 10.00: 18
Me note 4.00 (ngeles): 112
Totali i maturantëve që kanë bërë ekonominë: 7321

Fizikë

Mesatarja e provimit te fizikës: 8.42
Me note 10.00: 44
Me note 4.00 (ngeles): 33
Totali i maturantëve që kanë bërë fizikën: 1361

Qytetari dhe Psikologji

Mesatarja e provimit të qytetarisë dhe psikologjisë: 7.15
Me note 10.00: 1
Me note 4.00 (ngelës): 380
Totali i maturantëve që kanë bërë qytetarinë dhe psikologjinë: 9750

Filozofi dhe Sociologji

Mesatarja e provimit të filozofisë dhe sociologjisë: 7.13
Me note 10.00: 1
Me note 4.00 (ngelës): 40
Totali i maturantëve që kanë bërë filozofinë dhe sociologjinë: 291

Gjeografi

Mesatarja e provimit të gjeografisë: 6.52
Me note 10.00: 0
Me note 4.00 (ngelës): 77
Totali i maturantëve që kanë bërë gjeografinë: 523

Kimi

Mesatarja e provimit të kimisë: 8.57
Me note 10.00: 5
Me note 4.00 (ngelës): 2
Totali i maturantëve që kanë bërë kiminë: 160

Histori

Mesatarja e provimit të historisë: 6.66
Me note 10.00: 0
Me note 4.00 (ngelës): 23
Totali i maturantëve që kanë bërë historinë: 233

Tiranapost.al