Aktualitet

Çfarë është PISA test dhe cilët ka renditur si nxënësit më të mirë në botë

Çfarë është PISA test dhe cilët ka renditur si

Rezultatet e studimit të parë të PISA që u zhvillua pas pandemisë së Covid-19 u botuan të martën. Rreth 690,000 nxënës të moshës 15 dhe 16 vjeç u testuan në 81 vende. Në krahasim me hulumtimet e mëparshme, performanca ka zbritur në shumicën e vendeve. Pothuajse të gjitha vendet e para janë të zënë nga shtete aziatike lindore, së bashku me Estoninë.

Estonia ka shënuar rezultatin më të mirë në Evropë.

Çfarë Testi Pisa?

Programi për Vlerësimin Ndërkombëtar të Nxënësve (PISA) është një studim ndërkombëtar i Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD), që synon të vlerësojë sistemet arsimore duke matur performancën shkencore të nxënësve 15-vjeçarë në matematikë, shkencë dhe lexim. U zhvillua për herë të parë në vitin 2000 dhe pastaj u përsërit çdo tre vjet. Qëllimi i tij është të sigurojë të dhëna të krahasueshme me synimin e ndihmimit të vendeve për të përmirësuar politikat dhe rezultatet e tyre në arsim.

Çfarë zbuloi raporti

Raporti zbuloi se mesatarja ndërkombëtare e rezultateve në matematikë ra me shumicën e një viti të mësimit, ndërsa rezultatet në lexim ranë me shumicën e një gjysmëviti, çka do të thotë se nxënësit vështirësohen të kryejnë llogaritje themelore ose të interpretojnë tekste të thjeshta.

Suksesi i vendeve aziatike

Vendet aziatike vijojnë trendin më rritje, me Singaporin që udhëhoqi në matematikë, lexim dhe shkencë. Raporti sugjeron se nxënësit singaporianë, në mesatare, janë pothuajse tre deri në pesë vjet para moshtarëve të tyre. Rajonet e tjera aziatike që shquhen përfshijnë Makaon, Tajvanin, Hong Kongun, Japoninë dhe Korenë e Jugut.

Në një notë interesante, raporti gjithashtu shqyrton mirëqenien e nxënësve, duke gjetur se suksesi akademik nuk korrelohet gjithmonë me lumturinë. Në Singapor, Makaon dhe Tajvan, ku nxënësit shquhen në matematikë, shpesh raportohet pjesëmarrje të kufizuar në aktivitete jashtëshkollore si sportet." Në anën tjetër, vendet me rezultate më të ulëta në testin PISA, si Spanja dhe Peru, tregojnë "nivele më të ulëta ankthi" dhe "fokus më të madh në sporte."

Si u rendit Shqipëria

Në matematikë, Shqipëria mori vlerësimin prej 368 pikë nga 472 pikët e mundshme. Nga vlerësimi i ecurisë së nxënëseve në matematikë krahasuar me programin PISA 2018 Shqipëria ka një rënie prej 69 pikësh më e lartë ndër 80 shtetet e testuara.