Aktualitet

Hapen sërish aplikimet për ata që ende nuk kanë marrë kartën e studentit

Hapen sërish aplikimet për ata që ende nuk kanë marrë

Të gjithë studentët të cilët ende nuk janë pajisur me Kartën e Studentit, tani kanë sërish mundësinë për t'u pajisur me të.

Agjencia e Rinise? në Bashkinë e Tiranës dhe Rezidenca Studentore Universitare Nr.2 kane? ve?ne? ne? dispozicion te? studente?ve nje? sportel i cili do te? she?rbejë pe?r pajisjen me kartë ne? kohe? reale te? c?do studenti.

Hapen sërish aplikimet për ata që ende nuk kanë marrë

Karta e Studentit është nje? mjet i domosdoshe?m pe?r c?do studente, pasi i lehte?son ata në shume? she?rbime duke ofruar skonto ne? qindra subjekte.

Hapen sërish aplikimet për ata që ende nuk kanë marrë

Nëpërmjet kartës së studentit, përfituesit do të kenë akses në shërbimet me çmime të reduktuara në masën 50 apo edhe 70 për qind, në fushën e institucioneve të artit dhe kulturës e në muze publikë, parqe kombëtare arkeologjike dhe monumentet e kulturës.

 

Një tarHapen sërish aplikimet për ata që ende nuk kanë marrëifë zero aplikohet edhe për shërbimet e ofruara në kuadër të edukimit artistik përmes artit, kulturës dhe turizmit kulturor në skena dhe ambiente të hapura, nga institucionet e artit dhe trashëgimisë kulturore.