Aktualitet

Shpallen kandidatët zyrtarë për Këshillin e Lartë Gjyqësor

Janë shpallur kandidatët për Këshillin e Lartë Gjyqësor

Shpallen kandidatët zyrtarë për Këshillin e Lartë

Pas verifikimeve të kryera për plotësimin e kushteve ligjore, Gjykata e Lartë shpall zyrtarisht kandidaturat për zgjedhjen e 2 gjyqtarëve nga rradhët e gjyqtarëve të gjykatës së shkallës së parë dhe 1 gjyqtari nga radhët e gjyqtarëve të gjykatave të apelit që vijojnë si më poshtë:

- Emona Muçi – Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë

- Irida Kacerja – Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë

- Alma Kodraliu – Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë

- Gentiana Muçaj – Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë

- Markelian Koça – Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës