Aktualitet

Shtyhet mandati i organeve të Vettingut, deri më 2024-ën

Shtyhet mandati i organeve të Vettingut, deri më 2024-ën

Partia Socialiste ka depozituar në Kuvend, amendamentin për zgjatjen e mandatit të organeve të Vettingut në drejtësi.

Shtyhet mandati i organeve të Vettingut, deri më 2024-ën

Madati i organeve të vettingut përfundonte në qershor 2022. Ndërkohë me këtë amendament të depozituar sot me firmat e 28 deputetëve të

PS, mandati përfundon në 31 dhjetor 2024.

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.