Art dhe Kulturë

Altin Basha emërohet Drejtor i Teatrit Kombëtar

Altin Basha emërohet Drejtor i Teatrit Kombëtar

Altin Basha është emëruar Drejtor i Teatrit Kombëtar. Basha është vendosur në vend të Hervin Çulit, i cili është liruar nga detyra. Ai ka mbajtur më parë postin e drejtorit të “Teatrit Eksperimental Kujtim Spahivogli”.

Vendimi është marrë ditën e sotme në mbledhjen e Këshillit të Ministrave.

VENDIMI

Në mbështetje të pikës 2, të nenit 100, të Kushtetutës, e të pikës 3, të nenit 9, të ligjit nr.10352, datë 18.11.2010, “Për artin dhe kulturën”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Kulturës, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Z. Hervin Çuli, drejtor i Teatrit Kombëtar, lirohet nga kjo detyrë.

2. Z. Altin Basha emërohet drejtor i Teatrit Kombëtar.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.