VIDEO

Barack dhe Michele Obama, dhuratë për fëmijët e strehimores

Barack dhe Michele Obama, dhuratë për fëmijët e strehimores