Ekonomia

Burrat vijojnë të marrin më shumë se gratë për të njëjtën punë, ky është profesioni më i paguar në Shqipëri

Burrat vijojnë të marrin më shumë se gratë për

Hendegu i pagës mes gjinive për të njëjtin pozicion pune ka ekzistuar prej vitesh dhe shifrat e INSTAT tregojnë se ky hendek vijon. 

Bazuar në raportin e INSTAT për “Burrat dhe gratë në Shqipëri 2020”, rezulton se paga mesatare mujore bruto për një burrë të punësuar për vitin 2019 është 54.940 lekë, ndërsa për gratë është 49.411 lekë, apo 5529 lekë më pak.

Hendeku i pagesës midis gjinive vihet re në të gjitha llojet e aktiviteteve ekonomike, ku aktivitetet financiare dhe të sigurimit rezultojnë më të mirëpaguarat, pagë e cila për meshkujt arrin në afro 118.6 mijë lekë ndërsa për femrat në 100.7 mijë lekë apo 17.8 mijë lekë diferencë.

Sektori i dytë më i mirëpaguar është Informacioni dhe komunikacioni: Edhe këtu paga mesatare bruto për meshkujt arrin në afro 85.5 mijë lekë ndërsa për femrat 73.2 mijë lekë, me një hendek prej 11.2 mijë lekësh.

Në vendin e tretë për nga pagat më të larta renditet administrata publike dhe mbrojtja; sigurimi social i detyrueshëm; arsimi; shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale, ku gjinia mashkullore paguhet 68.4 mijë lekë në muaj dhe ajo femërore 59.081.

Më pas renditen aktivitetet te pasurive të paluajtshme;

Aktivitete shkencore, profesionale dhe teknike;

aktivitet të shërbimeve administrave dhe mbështetëse me paga rreth 61.1 mijë lekë në muaj për meshkujt dhe 57 mijë lekë për femrat.

Ndër të gjithë aktivitetet pagat më të ulëta janë në bujqësi, peshkim;

Tregtia me shumicë dhe me pakicë;

riparimi i automjeteve dhe motorçikletave;

transport dhe magazinimi;

aktivitete e akomodimit dhe shërbimit ushqimor si dhe industria nxjerrëse.