Ekonomia

Shqiptarët po i depozitojnë paratë nga bankomati më shumë se vitin e kaluar

Shqiptarët po i depozitojnë paratë nga bankomati më

Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, për tremujorin e tretë përdoruesit e sektorit bankar kryen rreth 199 mijë depozitime automatike në ATM, nga 188 mijë në tremujorin e mëparshëm.

Për të gjithë 9-mujorin 2023 numri total i depozitimeve ka arritur në 555 mijë. Shifrat e 9-mujorit i janë afruar niveleve të gjithë vitit 2022, kur ishin raportuar gjithsej rreth 576 mijë depozitime.

Numri mesatar mujor i depozitimeve në ATM ka arritur në pothuajse 62 mijë, nga 48 mijë veprime që raportoheshin mesatarisht çdo muaj për vitin 2022.

Rritja e transaksioneve është e ndjeshme edhe në vlerë. Në fund të 9-mujorit, depozitimet cash në ATM kishin vlerën e 27.4 miliardë lekëve, ose mesatarisht rreth tre miliardë lekë çdo muaj. Kjo shifër është në rritje të ndjeshme, me 22% më shumë krahasuar me mesataren e vitit 2022.

Numri dhe vlera e transaksioneve të depozitimit në terminalet ATM është në rritje për të gjashtin vit radhazi. Kjo rritje po mbështetet edhe nga zgjerimi i vazhdueshëm i infrastrukturës së pajisjeve që mundësojnë këtë lloj shërbimi.

Edhe numri i bankomateve me funksionin depozitimit të parasë fizike po rritet, duke dëshmuar shtimin e investimeve të sektorit bankar për të automatizuar ofrimin e shërbimeve bankare.

Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se numri i pajisjeve ATM që mundësonin depozitimin e parasë cash në fund të 9-mujorit 2023 arriti në 364, me një rritje prej 19% që nga fillimi i këtij viti. Afërsisht 39% e numrit të përgjithshëm të ATM-ve në vend ofrojnë shërbimin e depozitimit të parasë cash.

Shtimi i ATM-ve me funksion depozitimin e parasë është një zhvillim i rëndësishëm për lehtësimin e ofrimit të shërbimeve bankare. Shqipëria ngelet një ekonomi me përdorim të lartë të parasë cash në transaksionet ekonomike. Kjo krijon nevojën e depozitimeve periodike të parasë në llogaritë bankare dhe veprimet me paranë cash në arkë ngelen një nga arsyet kryesore të fluksit të klientëve në degët e bankave.

Automatizimi i këtij shërbimi nëpërmjet ATM-ve ndikon në uljen e flukseve, pakësimin e radhëve dhe përdorimin e degëve të bankave vetëm për ato raste ku ofrimi i shërbimit nga stafi është i domosdoshëm.

Në fund të muajit shtator, sektori bankar shqiptar ofronte shërbim nëpërmjet 944 ATM-ve aktive, në rritje me 10.4% që nga fillimi i vitit. Numri i ATM-ve kishte rënë vazhdimisht në periudhën 2015-2019, sidomos për shkak të uljes së numrit të degëve, por edhe për shkak të pakësimit të numrit të përgjithshëm të bankave tregtare.

Por, duke filluar nga viti 2020, edhe nën shtysën e pandemisë, bankat shtuan numrin e ATM-ve (kryesisht të vendosura në mjedise jashtë degëve), me qëllim lehtësimin e flukseve të operacioneve në sportele. Paralelisht, shtimi i ATM-ve po shoqërohet edhe me përditësim të teknologjisë dhe të shërbimeve të ofruara prej tyre./E.Shehu

*Ky artikull u publikua nga Revista Monitor dhe u ripostua nga Tiranapost.al