Aktualitet

Immigrant advice from a lawyer: How to get a family reunification visa in Germany

Immigrant advice from a lawyer: How to get a family reunification visa in
Lawyer Yosif Altundag handles many cases from the Western Balkans that have problems in Germany with family reunification. For DW he explains, what mistakes should be avoided by applicants.


Deutsche Welle: In recent years, many workers from the Western Balkans have come to work and live in Germany. Many of them of course want to reunite with families who have left the homeland. How does the German legislature regulate this?

Yosif Altundag: Family reunification for people coming to Germany, especially those from the Western Balkans, Albania, Kosovo, Northern Macedonia, Serbia, Montenegro, etc., is regulated by the law of residence in Germany. If a family member lives in Germany, then there are regulations that guide family reunification. Most often, this is how we had the experience, it is the spouses, or the fathers of the children, those who come to Germany, you know, Germany in recent years has needed a lot of workers. That is why the Regulation of the Western Balkans was established, which legally regulates this.

When can family members bring these workers who are currently in Germany under these rules?

This of course depends on the type of residence permit they have, but as a rule they can bring the children and other family members after two years to Germany. But there are exceptions, always depending on the type of residence permit. The problem we had in the past, now the situation is better, is, that people went to the German embassy, ??applied for a visa there, the embassy did a registration, and then nothing happened, the questions did not get answered. And in part people then waited more than 18 months for a visa schedule. Obviously a difficult situation. Here were the husbands, the husbands in the region, the request was made, ... there were cases of pregnant women who were only partially with other children. That was unbearable. Here in Germany we started to deal with this, embassies partially did not even react. We tried to arrange a schedule from here, and we managed to give the schedule faster. So the help of a lawyer was really needed to secure a schedule. Some could not wait, for them this phase was too long. Many can travel without a visa to Germany, so they came here and then tried to apply here.


Çfarë problemesh sjell me vete kjo rrugë që zgjedhin familjarët?

Natyrisht kjo nuk është e mençur, sepse duhet të zhvillohet një procedurë për vizën që ta kërkon ligji, që është shumë strikt këtu. Ka vetëm disa raste përjashtuese, ku kjo procedurë nuk kërkohet të kryhet, dhe ky natyrisht është një vendim në bazë të vlerësimit. Nuk do t'ia këshilloja askujt të vijë pa vizë në Gjermani për një qëndrim më të gjatë, kjo penalizohet. Për këtë duhet të fillojë një procedurë vize e vetëm të shpresosh që zyra e të huajve do heqë dorë nga procedura për vizë është spekulative e duhet të kesh edhe pak fat. Ka raste që shihen si raste vështirësie të posaçme ("Härtefall"), por për këtë duhet të ketë shumë arsye që një rast të kategorizohet si vështirësi që të lejon përjashtime.

Çfarë rasti mund të kategorizohej si rast i tillë?

Psh. kur bashkëshortja është shtatzënë dhe ka dy tre fëmijë të vegjël dhe ku nuk ka asnjë në vendin origjinë që mund ta ndihmojë atë, apo kemi raste, kur sëmundjet luajnë rol. Por duhet të jenë arsye shumë, shumë të forta këto dhe ligjvënësi e shikon me shumë vëmendje këtë. Prandaj do rekomandoja të bëhej e plotë procedura e vizës, sepse në shumicën e rasteve viza jepet.

Po, por me kushedi sa vonesa...sepse dihet që ambasadat në Ballkan janë tejet të mbingarkuara...

Kjo është për fat të keq kështu, me procedura që zgjasin një vit edhe më shumë, një vit e gjysmë. Këtë e kemi ngritur si problem. Shumë e vështirë të gjeje dikë atje. Na është dashur një punë shumë e madhe.


Çfarë kushtesh në tërësi duhet të përmbushin aplikuesit e bashkimit familjar?

Duhet që jetesa të jetë e siguruar. Kjo është e rëndësishme. E këtu ka probleme, shpesh në Gjermani janë baballarët, por ata nuk fitojnë shumë dhe duan të marrin dy apo tre fëmijë dhe bashkëshorten, por rroga nuk mjafton. Autoritetet e shohin këtë me shumë kujdes, se nuk duan që ata të kalojnë në sistemin e ndihmës sociale të shtetit. Paratë që jep shteti për fëmijët nuk përbëjnë problem, këto mund t'i marrësh dhe llogariten mbi rrogën. Por edhe kërkesa për procedurën e vizës në ambasadë ka shumë rëndësi, sepse shumë nga Ballkani Perëndimor humbasin durimin e kërkojnë këtu ta marrin vizën. Por ky është gabim. Kam pasur personalisht shumë raste të tilla nga Ballkani Perëndimor, por pranoj ato raste, ku shoh një shans.

Po të qëndrojmë tek të ardhurat, që ju i quani shumë të rëndësishme, mund të na thoni një shembull konkret si llogaritet kjo konkretisht?

Le të themi një familje ka babanë, nënën si edhe dy fëmijë, në moshën 10 dhe 12 vjeç. Babai fiton 1800 euro në muaj. Qiraja kushton 600 Euro. Llogaritja që mund të bëhet është kjo:

Babai 1800, -

Paratë e fëmijëve janë gjithsej 438,-

Qiraja 600,-

Nevoja mujore e bashkëshortit 449,-

Nevoja mujore e bashkëshortes llogaritet 404,-

Nevoja e fëmijëve 311,-

E fëmijës tjetër 311,-

Nga kjo në fund mbeten 163 euro, që do të thotë se me këtë jetesa është e siguruar. Dhe zyra e të huajve bën një prognozë, ku theksohet rëndësia dhe mundësia e marrjes së lejes së pakufizuar të punës.

Të ardhurat janë një kriter shumë i rëndësishëm, tjetra gjuha. Çfarë njohurish të gjuhës duhen anëtarëve të familjes për bashkimin familjar?

Aplikuesit duhet t'i kenë edhe njohuritë e gjuhës. Kërkohet niveli A1 për bashkëshorten, edhe certifikata përkatëse duhet të paraqitet. Fëmijët nuk kanë nevojë për vërtetime gjuhësore kur janë nën 16 vjeç. Kurse tek mbi 16 vjeçarët, dhe kjo është shumë problematike, kërkohet të sigurohen njohuri shumë të mira të gjermanishtes në vendet origjinë.

Çfarë gabimesh mund të mënjanojnë aplikuesit?

The first is that they lose patience. They apply for a visa at the embassy and come to Germany, they say that I made the request, to see if it is not resolved in Germany, I have seen this in the clients. One mistake I often see is that they have gone to non-certified language schools, ie that the embassy does not recognize them. This must be seen carefully. Schools must be certified and recognized by the embassy, ??otherwise the language course certificate will not be recognized. Ex. institutions such as the Goethe Institute or schools must have Telc identification. It often happened to me that the applicants were in the wrong schools, they paid and the document was not recognized to them.

Originally published by Deutche Welle