Aktualitet

Despite the respect, SPAK cannot replace politics and governance in the country

Despite the respect, SPAK cannot replace politics and governance in the country

In an interview for RTSH, Ditmir Bushati, invited about Kosovo and the Berlin process, was asked by journalist Elona Meço about internal politics, the SP and governance.

Bushati stops at SPAK, which has taken all the focus and the steering wheel of current events in the country, but he has some arguments that this, despite the respect for the work of the head of SPAK and the team, is excessive.

"We must deal more with politics and politics. The government has the means and means to stop the financial bleeding", says Bushati.

Are they criticisms of his party or political thesis? Read the interview where former minister Bushati talks about these arguments, which seems to have returned to active political discussions in recent days.

Elona Meço: How do you see the developments in the SP, the way it is governing? Do you think there is democratic slippage, as you say somewhere?

Ditmir Bushati: There is a phenomenon that worries me. The more SP wins in elections without opposition or in elections without real rivals, this does not translate into more exercise of political responsibilities on our part.

Elona Meço: What does it mean to exercise political responsibilities? To govern better, to have less corruption?

Ditmir Bushati: E para është besimi që njerëzit japin dhe duhet ta kthesh mbrapsht përmes mirëqeverisjes. Ka disa lloj përgjegjësish. Ka përgjegjësi politike, ka përgjegjësi administrative, përgjegjësi ligjore. Pra, nuk besoj se SPAK-u apo Altin Dumani, me gjithë punën e mirë që mund të bëjë, mund të zëvendësojë qeverisjen. SPAK-u jep vendime për përgjegjësinë individuale të personave që mund të kenë shkelur ligjin, ndërkohë që pikëpyetje e madhe është sesi i kthehet mbrapsht borxhi qytetarëve për abuzimin apo për shpërdorimin e detyrës. Këtu futemi tek qeverisja, tek ushtrimi i përgjegjësive të qeverisjes. Më shqetëson fakti që ne po kultivojmë një shoqëri ultraliberale, ultrakapitaliste, e cila nuk vjen si pasojë e konkurrencës dhe e riskut që merr përsipër sipërmarrja, por, në shumicën e rasteve, vjen si pasojë e parazitizmit që ushqen buxheti i shtetit ndaj 3, 4 apo 5 individëve, qoftë përmes PPP-ve, qoftë përmes kontratave, që, siç po rezultojnë, nuk na qenkan dhe aq të suksesshme. Pra, nëse ju jeni një sipërmarrës, marr rastin e incineratorit, ju nuk keni vendosur asnjë risk në këtë biznes. Të gjitha paratë kanë ardhur automatikisht nga buxheti i shtetit, pavarësisht formës PPP apo shërbime. Pas disa vitesh, u desh që SPAK të sekuestrojë një vepër, që quhet incineratori i Tiranës dhe tani të administrohet nga shteti. Përgjegjësia e politikës nuk është për t’u përfshirë në politikën inkuizicionale për të thënë se kush është fajtor, por për të marrë hapat dhe veprime në kohën e duhur.

Elona Meço: I ka marrë qeveria ndërkohë? Shikoni që t’i ketë marrë?

Ditmir Bushati: Nuk I ka marrë, se nëse do t’i kishte marrë nuk do ta kishim bërë këtë bisedë. Po marr një shembull, nga i cili duhet të mësojmë. Çfarë ndodhi me fondet IPARD të BE-së? Kishte sinjalizim për shpërdorim të një pjese të fondeve. OLAF, një njësi e specializuar e Komisionit Europian për hetimin, sinjalizoi qeverinë shqiptare dhe Komisionin Europian. KE ndërpreu fondet deri në momentin që hetimet duhet të mbylleshin. Tani, më thoni ju, nuk është i rëndësishëm për Komisionin Europian parimi i prezumimit të pafajësisë? Qeveritë , administrata, KE në rastin në fjalë, ndërmarrin veprime për të ndaluar gjakderdhjen financiare.

Elona Meço: Çfarë duhet të kishte bërë qeveria? Zoti Rama e mori vendimin e vet dhe e ndryshoi ministren.

Ditmir Bushati: Mora rastin e IPARD-it për të treguar standardin, të cilin në duhet ta ndjekim për këto çështje.

Elona Meço: Pra, nuk duhet të presim SPAK-un, duhet që qeveria të marrë vetë nismat?

Ditmir Bushati: Absolutisht. Ne kemi, KLSH, zyra auditi, zyra të monitorimit të projekteve, pra gjithë këta mekanizma duhet të funksionojnë, prandaj thashë sesi ne duhet ta kthejmë borxhin mbrapsht tek publiku. Kjo do të thotë se cilat janë mësimet që nxjerrim. Pra para se të bëjë lumin e padive në SPAK dhe të bërtasim kush e ka fajin, qeverisja duhet të ecë me një paketë masash që, në thelb, përmirësojnë qeverisjen, reformojnë administratën publike. Nëse ne jemi një forcë e majtë, nuk them të qëndrojmë e të jemi dogmatikë, por ne duhet të jemi në gjendje të themi pse një shërbim ekskluzivisht publik ne e japim tek një privat dhe çfarë marrin në këmbim? Marrim një shërbim më të mirë? Këto janë debatet që duhet të na shqetësojnë, edhe kur flasim për 2030-tën, 2040-tën, 2050-tën.

Elona Meço: Dhe një pyetje të fundit. Keni një përkufizim për opozitën sesi paraqitet sot?

Ditmir Bushati: It is difficult to give a definition for the opposition, since the current situation is not necessarily only the fault of the opposition. There are several factors that we are in this situation. I'm not happy about that. It is like the work of a bicycle that has 2 wheels. You cannot pedal with 1 wheel, you need both wheels and, if there is no political balance and counterbalance, it is not good for the health of political life in the country. Moreover, we do not come from an enlightened tradition. If you see the development of Albania in these three decades or so, in the moments when there was more political understanding, more respect for freedoms and human rights, respect for the opponent, not monopolization of the opponent, Albania and the Albanians have made the most progress big. We remember 2008 with NATO, for example.