Art dhe Kulturë

Florian Binaj, the new image of the European University of Tirana

Florian Binaj, the new image of the European University of Tirana

Florian Binaj is the new image of the European University of Tirana. While the advertising spot was being shot, the presence of the actor in the university premises aroused quite a bit of curiosity. In the three-year collaboration between him and UET, Binaj will be involved in a series of activities such as open lectures, publications and exhibitions. The actor brings a message of hope and optimism to young people who choose knowledge above all to say that success does not come without passing through the doors of the auditorium.

The presence of Florian Binaj in the courtyard of the European University of Tirana did not pass without capturing the curiosity of the students rushing to the exam halls, at the end of this season.

Curiosity became even greater, due to the presence of cameras in front of the actor. What is the beloved comedian cooking, the architect of dozens of iconic roles and hundreds of jokes that have become part of urban culture?! New sketch? Movie? The show?

The dubbing is repeated among many passing students who want to greet the actor, using his jokes as well.

"This is your time", he repeats, while addressing those young people who this summer have to choose their future, through the branch of studies.

On the same day, a high school graduate like many others, wants to consult which branch would suit his inclinations and passions more. Communication or Acting, is the young man's dilemma, while UET also offers Arts programs, as part of the Faculty of Humanities, Education and Liberal Arts, not only in acting, but also in music.

Florian Binaj comes to UET as the newest image, while he is filming the commercial, which will thus give way to the recording season.

Binaj says that his love for knowledge brought him together with the European University of Tirana. He willingly accepted the invitation to join the university in this three-year project, to become a kind of role-model for the young generation, which suffers from having such in today's society.

Despite his talent, which made him known and loved by the public at a very young age, Binaj studied Painting at the University of Arts and then Architecture and Design.

While walking through the corridors of the European University of Tirana, not only do they recognize him, but he also finds acquaintances.

One of them, a childhood friend, is now the administrator of UET, whom he meets again at a school.

Të tjerë miq të tij, kanë zgjedhur UET për studimet Master, të vetëdijshëm se thellimi i dijeve në një cikël të dytë është i domosdoshëm në tregun e punës.

Flori është nga ata shembuj që famën dhe suksesin e kanë arritur falë punës së palodhur. Ai numëron tashmë dy dekada karrierë si aktor i humorit, por talenti i tij është shumëdimensional. Ka çelur ekspozita si piktor dhe ka pasion fotografinë, veçanërisht atë të florës dhe faunës shqiptare.

Në UET, Binaj nuk do të jetë vetëm imazhi i reklamave, por gjithashtu do të jetë i ftuar si lektor për një cikël leksionesh të hapura e do të bashkëpunojë me universitetin për botime e ekspozita arti.

Universiteti Europian i Tiranës ka qenë një nga mbështetësit e artit dhe talenteve të reja, që në fillimet e tij, me Bursat e Talentit dhe prej disa vitesh tashmë e ka shtrirë ofertën akademike edhe në fushën e Arteve, me Fakultetin e Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale.

Ai i bashkohet kështu familjes së madhe të UET, që numëron rreth 20 mijë të diplomuar dhe është pjesë e rëndësishme e komunitetit, ku shumë prej ish-studentëve kanë sot poste të rëndësishme, si në sektorin privat ashtu edhe atë publik e shumë të tjerë kanë ngritur karrierë në vendet e Perëndimit. Studentët dhe të diplomuarit e UET mbajnë lidhjen e fortë me universitetin përmes rrjetit të UET Alumni, ku ky institucion i arsimit të lartë privat mbetet pionier. Po ashtu studentët që zgjedhin Universitetin Europian të Tiranës përveç organizimeve në UET Ekselencë apo qeverisë studentore, kanë mundësi të arta për praktika, internshipe dhe punësim në bizneset e vendit, me të cilat universiteti mban vazhdimisht kontakte dhe organizon Panairin e Punës.

“Nëse duhet të përcjell një shpresë, më mirë se në UET nuk mund të jetë”, thotë Florian Binaj. Universiteti Europian i Tiranës është gjithëpërfshirës, duke ofruar një gamë të gjerë zgjedhjesh për studimet e larta në të tre ciklet për ata që këtë verë do të vendosin për të ardhmen e tyre, nga Ekonomiku, Juridiku, Shkencat Kompjuterike, Arkitektura, Shkencat Humane e deri tek Artet e Aplikuara dhe Sportet.

“Kjo është koha që ju vendosni. Koha për të ardhmen tuaj”, thotë aktori i bindur në ekselencën e UET, që e bëri edhe ta pranonte ftesën mes shumë kërkesave që kishte. Ishte pikërisht cilësia pa kompromis dhe puna serioze, me të cilat edhe ai si profesionist në fushën e arteve dhe televizionit identifikohet.

With the European University of Tirana, in this three-year journey, Binaj brings a message of hope and optimism to young people who choose knowledge above all to say that success does not come without first passing through the doors of the auditorium.