Ekonomia

Albania, a new energy transit corridor to the Balkans and Europe

Albania, a new energy transit corridor to the Balkans and Europe

Russian aggression against Ukraine, international sanctions against Russia and the urgency of Europe's independence from Russian gas are making energy projects a priority in Albania as well. In this context, the strategic project for the transformation of Albania into a transit country for gas transit in the Western Balkans (WB) and in Europe, as well as for the diversification of the gas market in the region, is coming to life.

Overgaz Company, a leader in Bulgaria in the gas sector, to which the American company Linden Energy bought a 50 per cent stake last year, signed a Memorandum of Understanding with the Albanian state-owned company Albgas in Tirana earlier this week (16.05). The memorandum concerns the bilateral cooperation for the realization of projects that diversify the supply of natural gas in BP and in Europe, including the supply of the company Overgas with Liquefied Gas (LNG) in the port of Vlora.

Official sources told DW that this cooperation has strong support from the US and Albanian governments. The signing ceremony was attended by former US Secretary of State Mike Pompeu, currently chairman of Linden Energy Advisory Board, as well as Prime Minister Rama.

A new energy corridor to the Balkans and Europe

The cooperation between the American-Bulgarian company Overgas and the state-owned company Albgas will focus on the realization of a new LNG passage corridor from the port of Vlora to BP and Europe.

The project, which will be implemented for this purpose, envisages the construction in the bay of Vlora of a new floating terminal for the import of LNG, its storage and regasification, which will enable the gas supply of the existing TPP in Vlora. Through a new pipeline, Vlora-Fier, which will be built, it will be possible to transport quantities of gas to the Trans-Adriatic Pipeline (TAP), which has a key role in the EU energy security and its independence from Russian gas.

Lying at 878 km, TAP starts on the border between Turkey and Greece, crosses Northern Greece, passes through Albania and through the Adriatic Sea enters the south of Italy, where it is connected to the Italian gas network. Since November 2020, when TAP became operational, TAP has been transporting 10 billion cubic meters of gas a year from Azerbaijan to Europe. The American-Bulgarian company Overgas will be supplied with LNG from the floating terminal in the Gulf of Vlora and through the Vlora-Fier pipeline and TAP will transport it to the Western Balkans, thus reducing the region's dependence on Russian gas.

The potential of Albania

Burime zyrtare nga Overgas pohojnë që furnizimi me gaz i kësaj kompanie përmes këtij korridori të ri do të shkojë, përveç BP, edhe në Ukrainë dhe Moldavi. Arbër Avrami, Drejtori Ekzekutiv i Albgas, thotë për DW, se terminali i ri për portin e lundrueshëm të LNG në Vlorë do të ndërtohet nga kompanitë amerikane ExxonMobil dhe Excelerate Energy, lidere në tregun global të LNG. "Ky terminal do të lidhet edhe me Termocentralin e Vlorës (TEC) që do të transformohet nga kompania amerikane Excelerate Energy nga funksionimi me naftë në atë me gaz. Porti lundrues, terminali i ri i LNG dhe vënia në punë me gaz e Termocentralit të Vlorës, (TEC) do të krijojnë një ansambël me rëndësi për potencialin e Shqipërisë për t'u shndërruar në një hub rajonal të shpërndarjes së LNG, sigurinë energjetike në BP dhe vetë vendit me vlera të shumëfishta përballë krizave afat-shkurtra dhe sfidave afatgjata,” thotë për DW, Arbër Avrami.

Vënia në funksionim me gaz e TEC-it të Vlorës merr një vlerë të posa?me në kushtet kur që nga ndërtimi i tij, 20 vjet më parë, me një kredi prej 129 milionë dollarë nga Banka Botërore dhe Banka për Rindërtim dhe Zhvillim nuk ka prodhuar energji elektrike për shkak të një defekti teknik. Shkëlqim Bozgo, ekspert i njohur në fushën e energjisë, thotë për DW, se "rrethanat e krijuara nga lufta në Ukrainë, pozicioni gjeografik i Shqipërisë dhe fakti që TAP është tanimë funksional, i mundësojnë Shqipërisë të shndërrohet në një pikë tranzitimi të flukseve të gazit natyror nëpërmjet ndërtimit të terminalit të gazit të lëngshëm në Vlorë dhe lidhjes së tij me gazsjellësin TAP.”

"Shqipëria është tanimë një vend tranzitimi i gazit natyror nëpërmjet gazsjellësit TAP. Ndërtimi i impiantit të gazit të lëngshëm në Vlorë do të kontribuojë në rritjen e sasive që mundet të tranzitohet përmes Shqipërisë, në vënien në pune të TEC-it Vlorë, ndërtimin e TEC-eve të reja me gaz dhe zhvillimin e sektorit të gazit në Shqipëri”, thekson Shkëlqim Bozgo për DW. Ai thotë se në portin lundrues të LNG në Vlorë "gazi mund të vijë nga të gjithë prodhuesit e tij në botë, por gjasat më të mëdha janë të vijë nga SHBA, Algjeria dhe Katarri.”

Gazsjellësi Ioniano-Adriatik dhe pavarësimi nga gazi rus

Terminalin e LNG dhe funksionimin me gaz të TEC-it në Vlorë, autoritetet shqiptare e vlerësojnë si një pjesë integrale të një projekti tjetër rajonal: ndërtimin e gazsjellësit Joniano-Adriatik (Ionian-Adriatik Pipeline, IAP), që është konceptuar të shtrihet 520 km, kryesisht përgjatë bregut të detit Adriatik. IAP synon të ndërlidhë TAP me infrastrukurën ekzistuese të gazit në Kroaci, me mundësinë e ndërtimit të tubacioneve lidhëse edhe me Kosovën dhe Bosnjë - Herzegovinën duke bërë të mundur që furnizimet me gaz nga rajoni i Kaspikut dhe Lindjes së Mesme të arrijnë në tregun kroat të gazit si edhe të kontribuojnë në gazifikimin e Shqipërisë dhe të Malit të Zi.

Sipas projektit, IAP do të fillojë në Shqipëri në pikën dalëse të TAP-it në Seman, Fier, për të vazhduar drejt Malit të Zi, më pas në Bosnjë-Herzegovinë dhe përfunduar në Split, Kroaci, ku do të lidhet me sistemin kroat të gazit. "IAP hap kësisoj një korridor tjetër të ri gazi për rajonin, që parasheh një mekanizëm në drejtim të dy kahshëm, hyrje-dalje, të flukseve të gazit dhe përfshin edhe terminalin e LNG në gjirin e Vlorës. Zhvillimet e fundit në arenën gjeo-politike botërore po prodhojnë pasoja edhe në rrafshin e sigurisë energjitike. Ato kanë kanalizuar në të njëjtën kohë më shumë se kurrë vullnet dhe energji drejt materializimit të projekteve të tilla si IAP, që kontribuojnë për pavarësimit e Europës nga gazit rus,” thotë për DW, Arbër Avrami.

Sipas ekspertit të energjisë Shkëlqim Bozgo "Rrethanat favorizojnë që IAP të konsiderojë rritjen e kapacitetit nga 5 miliardë metra kub gaz në vit, që ishte parashikuar fillimisht, deri në 10 miliardë. Nëpërmjet tij mund të furnizohen jo vetëm vendet e BP por edhe tregu i gazit të Europës Qendrore, që tashmë kërkon të zëvendësojë gazin rus me gaz nga burime të tjera. Në terma afatgjatë ai mundet lehtësisht të konvertohet në transmetues të sasive të hidrogjenit që mund të prodhohet prej energjive të rinovueshme, të bollshme në rajonin e BP.”

Situata gjeo-politike pas agresionit rus ndaj Ukrainës po rrit interesin për të filluar ndërtimin e IAP, të penguar deri tani nga pandemia COVID-19 dhe vështirësi në kombinimin e operatorëve të sistemeve të transportit të gazit në 4 vende nga ku IAP do të kalojë.

Gazifikimi i Shqipërisë

TAP i siguron Shqipërisë infrastrukturën per t'u furnizuar me gaz natyror nga burimet e gazit të Kaspikut, Greqisë, Italisë dhe gjithe tregjeve të tjera të gazit të lidhura përmes këtij gazsjellësi. Duket paradoksale që në këto kushte, Shqipëria nuk merr dot gaz nga TAP për nevojat e ekonomisë dhe të qytetarëve, sepse mungon tërësisht infrastruktra e tubacioneve që sipas ekspertëve ka kosto të lartë: një milionë euro për një km tubacion.

"Në kushtet e mungesës së infrastrukturës së tubacioneve, gazi i lëngshëm nga terminali në Vlorë, ofron një mundësi reale për furnizimin me gaz të lëngshëm në sasi te vogla me anë të autoboteve të posa?ëm për këtë qellim, për një periudhë fillestare. Kompania shtetërore Albgaz që është Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) të gazit në Shqipëri po bashkëpunon me kompani ndërkombëtare për zhvillimin e infrastrukturës së gazit, përfshirë edhe gazin e lëngshëm. Ndërkohë, TAP ka filluar në Seman, Fier, ndërtimin e pikës së lidhjes me sistemin e ardhshëm të gazit në Shqipëri, nga ku mund të merret ose të futet gaz në sistemin e gazsjellësit TAP”, thotë për DW, Shkëlqim Bozgo.

Ai vë në dukje një mundësi tjetër për furnizimin me gaz të Shqipërisë: zbulimin e naftës dhe gazit, në zonën e Shpiragut, Berat. "Kompania SHELL ka gjetur naftë dhe gaz në zonën e Shpiragut në një strukturë nëntokësore të thellë në nivelin e 5 mijë metrave, që është aktualisht në procesin e vlerësimit. Duke qenë Shpiragu afër vendkalimit të TAP, ka një avantazh real për tregtimin e këtij gazi në Shqipëri, tregjet e BP dhe në ato të Europës”, thotë për DW Shkëlqim Bozgo.

Shqipëria - eksportuese potenciale e energjisë në vitin 2030

Shqipëria vazhdon prej dekadash të jetë importuese e energjisë. Sipas raportit të fundit të Entit Rregullator të Energjisë, Shqipëria, plotëson mesatarisht rreth 70 përqind të nevojave të saj vjetore me energji elektrike ndërkohë që prodhimi vendas, në konsumin total të energjisë (energji elektrike dhe karburante të tjera) arrin te mbuloje mesatarisht 80 përqind te kërkesës vendase, kurse 20 për qind importohet.

"Për zhvillimin e një vendi nuk është më i rëndësishëm eksporti i energjisë sesa sigurimi i burimeve të furnizimit me energji për mbulimin e nevojave të veta. Rritja ekonomike dhe zhvillimi i një vendi janë në përpjesëtim të drejtë me konsumin e energjisë. Shqipëria duhet të rrisë gjenerimin e energjisë nga burime të reja, sidomos nga ato të rinovueshme dhe të përdorë me efikasitet energjinë, ” thotë për DW, Shkëlqim Bozgo.

The Government of Albania aims to become a net exporter of energy by 2030. The hopes are in the oil and gas discovered by the company SHELL in Shpirag, Berat and "the construction of the Skavica hydropower plant on the Drin river with a capacity of 210 megawatts, photovoltaic parks and wind energy, the latter also at sea" says for DW, Arbër Avrami.

Experts estimate that the construction of the gas plant in Vlora will take 4 years and the construction of the Skavica hydropower plant 6 years. "The project of transforming Albania into an energy exporting country will have the most technology and expertise. This project, which has the attention and political guarantee of the US, Albania 's strategic partner, contributes to BP' s energy security and prioritization of regional interconnectedness. ", Emphasizes for DW, Arbër Avrami.