Ekonomia

Lower oil prices!

Lower oil prices!

The Transparency Board has set the new fuel prices. The board has reduced the price of diesel by four Lek, while increasing the price of gasoline by Lek 1. Meanwhile, the price of gas remains the same, 80 ALL per liter. Diesel will be sold at 216 Lek/liter from 220 Lek/liter, Gasoline will be sold at 200 Lek/liter, while gasoline at 80 Lek/liter.

Notice of the Transparency Board

The retail ceiling price of oil will be 216 ALL from 220 ALL before. This is the second decision for a reduction, while a few days ago the Board decided to reduce it by only 1 lek per liter.

While gasoline has become more expensive by one lek, from 199 lek to 200 lek per liter, while in the previous decision it was reduced by 8 lek per liter.

Gas has remained at 80 ALL per liter.

The decline reflects the decrease in the price of oil on international exchanges, although at a lower rate than it has fallen in foreign markets. Operators have explained that this is related to the increase in other transport costs, as the main European suppliers are no longer getting their oil from Russia, but from other, more distant countries.

The price of crude oil on the stock exchange, the Brent benchmark, has recently fallen to around $96 per barrel, reaching levels before Russia's attack on Ukraine, after which Brent reached as high as $130 per barrel.

Ndërsa treguesi Platts, që është referenca për blerjen e naftës së përpunuar nga tregtuesit shqiptarë ka rënë në rreth 940 dollarë për ton.

Ndërsa treguesi Platts në bursa është ulur nga rreth 1300 dollarë që kulmoi në mars në rreth 940 dollarë aktualisht, çmimet në tregun vendas janë ulur nga rreth 260 lekë për litër në mars, që ishte niveli më i lartë historic, në rreth 216 lekë sot.

Vendimi:

Të miratojë çmimet tavan/maksimal të tregtimit me shumicë dhe pakicë të nënprodukteve të naftës, për Benzinë të standardit SSHEN 2282018, Gazoil të standardit SSHEN 5902018 dhe gazin e lëngshëm të naftës (Propan/Butan). Çmimet e miratuara nga Bordi, të cilat reflektojnë çmimet e nënprodukteve në Bursë, të publikuara nga agjencia ndërkombëtare “S&P Global Platts” në USD, detyrimet doganore/tatimore që aplikohen, si dhe marzhe bruto maksimale të tregtimit, (përfshijnë edhe TVSH-në) janë çmime tavan/maksimal dhe asnjë operator ekonomik nuk mund ti tregtojë këto nënprodukte mbi çmimet tavan të Vendimit të Bordit. Çdo operator ekonomik me shumicë dhe pakicë, është i lirë ti tregtojë këto nënprodukte me çmime më të ulta se çmimet tavan/maksimale të miratuara në Bord.

a. Çmimet tavan( max), për shitjen me shumicë të produkteve

• 204 Lek/liter for diesel;

• 188 ALL/liter for gasoline;

• 68 Lek/liter for liquefied petroleum gas.

b. Ceiling prices (max) for the retail sale of products

• 216 Lek/liter for diesel;

• 200 ALL/liter for gasoline;

• 80 ALL/liter for liquefied petroleum gas.