Opinion

An inspiring example from Barcelona

An inspiring example from Barcelona

An example from a working class neighborhood of Barcelona according to Ditmir Bushati is to be taken into account because the spaces of knowledge will stop, according to him, the departure of young people but also the avoidance of vices and life as in a gamble. You can find out exactly what Barcelona did in the photo gallery.

An inspiring example from Barcelona

An inspiring example from Barcelona

An inspiring example from Barcelona

An inspiring example from Barcelona

"The Gabriel Garcia Marquez Library has just opened in a neighborhood of Barcelona where mostly working women live. It's impressive how cities invest in knowledge and create equal opportunities for everyone, regardless of social background. This is the kind of investment that makes you wonder ask yourself why our cities do not provide residents with adequate public spaces.

Investimi tek dija është mënyra më e mirë për të shpëtuar të rinjtë nga veset dhe jeta si në një kumar, sikundër për të frenuar largimin e tyre nga Shqipëria. Mungesa e investimit tek dija dhe mosndjekja e rrugëve të vështira por të qëndrueshme bën që inteligjenca jonë shpesh të kthehet në dinakëri, sepse ne nuk i mësojmë të rinjve kënaqësine e sakrificës por joshjen e përfitimit.
Para disa vitesh Korça u bë pionere e ndërtimit të “Qytezës së Fëmijëve” me palestër sportive, kënd lojrash, bibliotekë, amfiteatër, kinema, pavion ku mësohen vegla muzikore dhe ku zhvillohen kurse për pikturë, design dhe kodim.

It is time for our cities to be inspired by the example of Barcelona by investing in public spaces that develop knowledge, do mass sports and promote community life. The fate of our children is decided today!", writes Bushati.