Opinion

The most mysterious forests on the planet are located underwater

The most mysterious forests on the planet are located underwater

By Benji Jones / A few kilometers west of San Diego in the US, there is an ocean coast that differs greatly from the surface. The water is cold and blue. There is some green seaweed that goes up to the surface. But if you dive beneath the waves, a completely different realm emerges.

Below is a very beautiful forest. It is made not of trees, but of strands of giant kelp, a species of algae that can grow taller than a 10-story building. Attached to the ocean floor, strands of kelp move slowly with the currents. Flocks of fish, seals and other aquatic creatures pass through them like birds through the dense canopy of a forest above Earth.

"Diving into such an underwater forest is like entering a cathedral. It's just amazing," says Xharret Birnes, marine ecologist at the University of Massachusetts in Boston. The light that enters from the surface filters through the kelp, as if they were colorful glass, has been exploring special forests here for more than 20 years. Our planet has a number of large forests. For example, the Amazon or the boreal forests of Canada and Russia.

These famous ecosystems not only contain an incredible diversity of wildlife, but also store large amounts of carbon, which otherwise could warm our planet even more. It is no exaggeration to say that our existence depends on them. But equally important are the forests of the seas.

Occurring in the cold waters of nearly 1/4 of the world's coasts, kelp forests are the backbone of many marine ecosystems. They support coastal fisheries, helping to sustain the seafood industry. They also absorb large amounts of pollution and help trap gases that warm the planet.

A recent study estimated these benefits at $500 billion annually worldwide. But for all their great value, scientists know surprisingly little about kelp forests. Data on how they react to climate change and other threats, such as the spread of non-native species, are also incomplete.

What biologists know, however, suggests that many of these forests are in trouble. A study recently published by the United Nations shows that kelp forests have declined globally, and climate change will make the situation worse. Kelp forests have much in common with their terrestrial counterparts.

Ato formojnë struktura tredimensionale, që u ofrojnë shtëpi shumë specieve. Ato kanëkurorën e gjetheve, trungun e butë dhe rrënjët. Por kanë edhe disa dallime kryesore. Për shembull, leshterikët nuk janë një bimë, por një lloj alge, një grup organizmash ujorë në një ambient krejtësisht të ndryshëm.

Po ashtu ato rriten shumë më shpejt sesa pemët – deri në gjysmë metri në ditë – në varësi të specieve. Disa lloje leshterikësh, si leshterikët gjigantë që janë të zakonshëm në brigjet e San Diegos, arrijnë në sipërfaqe për të formuar një kurorë. Këto pyje janë shumë të përhapura, duke mbuluar një sipërfaqe të oqeanit deri 5 herë më të madhe se ajo e të gjithë shkëmbinjve koralorë.

Ato mbështesin një diversitet mahnitës. Kështu, pjesa e tyre e ngjashme me rrënjët ofron strehë për peshqit e vegjël. Një studim zbuloi se një kërcell i vetëm leshteriku në Norvegji mbështeti afërsisht 80.000 organizma në 70 lloje të ndryshme. Mbi 1000 lloje bimësh dhe kafshësh gjenden në disa pyje leshterikësh në Kaliforni.

Kjo është veçanërisht e rëndësishme për njerëzit që konsumojnë rregullisht ushqim deti. Njëstudim ka zbuluar se 1 hektar pylli i tillë kontribuon mesatarisht me rreth 30.000 dollarë në vit për industrinë e peshkimit. Por përfitimet nuk ndalen këtu.

Ndërsa rriten, pyjet e leshterikëve, ashtu si ato në tokë, thithin shumë ndotje, duke përfshirë rrjedhjen e plehrave nga toka bujqësore dhe karbonin (shumica e të cilit hyn në oqean nga atmosfera). Kësisoj, ato po ndihmojnë në kompensimin e një pjese të madhe të emetimeve tona ndotëse që ndikojnë në ngrohjen globale.

Një studim i botuar në “Natyre”, vlerësoi se këto habitate sekuestrojnë të paktën 4.9 megaton karbon nga atmosfera çdo vit. Madje leshterikët largojnë më shumë karbon se sa ekosistemet e tjera. Por a janë në rrezik këto pyje? Përgjigja e thjeshtë është po.

Analiza më e fundit globale, e bazuar në të dhënat e vitit 2012, zbuloi se pyjet globale të leshterikëve po bien mesatarisht me një normë prej rreth 1.8 për qind në vit. Një nga arsyet kryesore është ndryshimi i klimës, që po i bën oqeanet më të ngrohta.

Warmer waters tend to carry fewer nutrients, making it harder for such forests to grow. Another reason has to do with overfishing and depletion

of marine predators. When fishing nets catch predators like urchins, they multiply and mow down the kelp forests. The good news is that if some of these threats are eliminated, kelp forests can quickly return to their former state.

Originally published on bota.al