Qyteti

Epoka of online services / Veliaj: We finally remove 40 counters

Epoka of online services / Veliaj: We finally remove 40 counters

In today's meeting of the Municipal Council of Tirana, the mayor Erion Veliaj, has announced that from May 1, the Municipality of Tirana will start providing online services in administrative units. Out of 60 offices that currently operate in the service of citizens, Veliaj said that 40 will be closed and will remain open only utility services, which can not be offered online, such as celebrations, oaths, etc.

"We will use it every day, until May 1, to communicate this new platform for closing physical counters in the Municipality of Tirana, which take time from people. Many of the services offered on them will be taken online. I want each of you to communicate in the area where you serve as a member of the Municipal Council, for all these services, which you can get from home with just one click, without the need to come to the doors of the municipality or Administrative Unit. , said Veliaj.

According to him, it is a sin for citizens to spend time in unnecessary queues for services that are solved by technology. "Time is what matters most to each of us, it is the only thing we can not turn back. If we add up the waiting queue hours in a year, there may be enough days to do a lot of things. But we spend them waiting in unnecessary queues. "Now he receives services from his mobile phone," he declared.

Veliaj also underlined the fact that there will be no reduction in the number of employees in the service offices, as they have already been trained and will move to serve online.

“Ka shërbime të cilat nuk i kryejmë dot online, siç janë për shembull celebrimet martesore, ku duhet të jenë prezentë çifti dhe dy dëshmitarët, kurse shkëmbimi i premtimeve duhet të administrohet nga kryetari i Bashkisë ose kryetari i Njësisë Administrative. Po ashtu, edhe betimi i shtetasve të huaj që marrin shtetësinë shqiptare nuk mund të kryhet online sepse personi duhet të betohet fizikisht para kryetarit të Bashkisë për besnikëri ndaj Kushtetutës të Shqipërisë. Por, marrja e një certificate lindjeje, një certifikatë martesore, një certifikatë e trungut, vërtetime që janë tashmë pjesë e databazës së e-Albania, mund të merren fare lehtë online,” u shpreh ai.

Dokumentet që do të ofrohen online nga 1 Maji nga zyrat e gjendjes civile janë:

1.Certifikatë personale prej 2010 e në vazhdim

2.Certifikatë familjare aktuale prej 2010 e në vazhdim

3. Certificate from the birth certificate from 2010 onwards

4. Certificate from the marriage act from 2010 onwards

5. Certificate from the act of death from 2010 onwards

6. Declaration of the address of Albanian citizens living outside the territory of the Republic of Albania

7. Application for change / specification of residence

8. Search of the polling station (VC)