Shëndeti

Nightmares in the late thirties can be related to a serious illness

Nightmares in the late thirties can be related to a serious illness

People who experience frequent nightmares in their late thirties are more likely to be diagnosed with dementia later in life. This is the disturbing result of a recent study.

The study, from the University of Birmingham, suggests that nightmares may be an early warning sign of characteristic memory problems.

Dr. Abidemi Otaiku, of the University of Birmingham's Center for Human Brain Health, said: "We have found for the first time that disturbing dreams, or nightmares, can be linked to the risk of cognitive decline."

Kjo është e rëndësishme, sepse ka shumë pak tregues të rrezikut për demencë që mund të identifikohen që në moshën e mesme.

Të dhënat u morën nga tre grupe në SHBA. Këto përfshinin më shumë se 600 burra dhe gra të rritura të moshës 35-64 vjeç (të përcaktuar në studim si 'mosha e mesme') dhe 2600 të rritur të moshës 79 vjeç e lart.

Të gjithë pjesëmarrësit ishin pa demencë në fillim të studimit dhe u ndoqën mesatarisht nëntë vjet për grupin më të ri dhe pesë vjet për pjesëmarrësit më të vjetër.

Pjesëmarrësit plotësuan një sërë pyetësorësh, duke përfshirë Indeksin e Cilësisë së Gjumit, i cili përfshin një pyetje se sa shpesh individët përjetonin ëndrra të këqija.

These data were analyzed using statistical software to find out whether participants with a higher frequency of nightmares were more likely to experience decline in cognitive activity and to be diagnosed with dementia.

Research shows that people aged 35-64 who experience bad dreams on a weekly basis are four times more likely to experience dementia over the next decade, while older people were twice as likely to be diagnosed with dementia.

If you're now worried about your scary dreams, remember that many more studies are needed to validate each study's hypotheses.