Shënime në Blog

Studentët duhet të dinë më shumë mbi jurisprudencën, mbi ekonominë dhe sociologjinë. Aspekti teknik mund të përparojë duke punuar, por etika rrënjoset gjatë viteve të studimit. Asnjë kompani s’do t’i kërkojë arkitektit nëse projekti i tij “është i drejtë”, por ai duhet t’ia bëjë këtë pyetje vetes.