Sociale

In the year 2100, Albania is expected to have the oldest population in the world, according to the UN

In the year 2100, Albania is expected to have the oldest population in the
Albania is still today one of the youngest populations in Europe, with a median age (the median that divides the population into two equal parts) of 38.2 years, but after a few decades it is expected to be the oldest population, not only in Europe, but across the globe.

The calculations were made by the data processing unit "Visual Capitalist", which analyzed the data of the population division of the United Nations Organization (UN). According to forecasts, 49% of Albania's population will be 65 or older by 2100, the highest proportion in the world and double the global average by that year.

The chart published by Visual Capitalist uses data from the Global Population Projections by the United Nations to give the growth of the world's elderly population.

In the year 2100, Albania is expected to have the oldest population in the

In 2022, according to the report, there were 771 million people aged 65+ worldwide, accounting for almost 10% of the world's population.

This segment has grown at a great rate and is expected to reach 16% in 2050, and eventually 24% by 2100. The graph shows what it is predicted to look like, for each country and territory.

Some of the countries with high percentages of elderly people today include high-income countries such as Japan (30%), Italy (24%) and Finland (23%).

The lowest percentages are concentrated in the Middle East and Africa. Many countries have only 2% of their population aged 65 or over, such as Qatar, Uganda and Afghanistan.

But over time, almost all countries are expected to experience growth in older population segments. In just three decades, it is estimated that one in four European, North American and Asian residents will be over 65 years old.

By 2100, a number of Asian countries and island nations facing low population growth are expected to have more than a third of their population aged 65 or older, including South Korea and Jamaica, with 44%.

But, "Visual Capitalist" points out, Albania is expected to reach the highest level in the world, which will have 49% of the population over 65 years old in the year 2100.

According to the graph, the weight of the population over 65 years old in Albania is expected to increase rapidly, from 16.7%, which is today.

Sfida e një popullsie në plakje, thekson raporti, do të ndikojë në të gjithë sektorët e shoqërisë, duke përfshirë tregun e punës dhe financiar, kërkesën për strehim dhe transport, dhe veçanërisht strukturat familjare dhe lidhjet midis brezave.

Si po ulet dhe plaket popullsia e Shqipërisë

Që nga viti 1950, kur raportohen dhe të dhënat më të hershme nga Kombet e Bashkuara (OKB), Shqipëria njohu një rritje të shpejtë të popullsisë, që kulmoi në 1991-n, me 3.3 milionë persona, sipas informacionit të përpunuar nga Monitor nga database e OKB-së.

Në vitin 1990, sipas INSTAT, në vend kishte 82 mijë lindje, ndërsa në 2022 vetëm 23.5 mijë (shiko grafikun Lindjet 1990-2022). Më pas numri i lindjeve filloi të binte me shpejtësi, duke reflektuar si emigracionin e lartë, ashtu dhe ndryshimin e stilit të jetesës dhe plakjen graduale të popullsisë.

Ndërsa Shqipëria sot ende po merr “përfitimet” e numrit të lartë të të lindurve në vitet ’90 , projeksionet e Kombeve të Bashkuara janë që popullsia e Shqipërisë do të bjerë në mënyrë drastike në vitet që vijnë, e ndikuar nga rënia e lindshmërisë dhe emigracioni.

Kombet e Bashkuara presin që popullsia totale banuese në vend, në vitin 2100, sipas variantit mesatar, do të zbresë në 1.1 milionë banorë (shiko grafikun: Popullsia e Shqipërisë 1990-2021 dhe projeksioni 2022-2100).

Ne vitin 1950 mosha mesatare e popullsisë ishte 19.2 vjeç, ndërsa në 2022 arriti në 38.2 vjeç, sipas INSTAT. OKB parashikon që në vitin 2100, mosha mediane do të arrijë në 63.3 vjeç, që do të thotë që gjysma e popullsisë në vend do të jetë mbi 63 vjeç.

According to the latest INSTAT data, on January 1, 2022, the resident population in Albania was 2,793,592. Although the deadline has passed in the calendar published by INSTAT, the population on January 1, 2023 has not yet been made public.

Indirect evidence suggests that the contraction may be strong for two reasons. First, the natural increase in 2022 was only 690 more births than deaths.

Secondly, immigration has increased significantly in 2022, as asylum requests in the countries of the European Union and the United Kingdom alone were about 32 thousand, the highest level since 2015.

Monitor article