Stil jete

Is it 'bad parenting' to have a favorite child?

Is it 'bad parenting' to have a favorite child?

Joana knew she had a favorite baby from the moment her second son was born. The Kent-based mom in the UK says she loves both of her children, but her youngest child makes her feel in a way her firstborn does not.

Although she struggled with her feelings for years, Joana says she is now in a place of acceptance. "I can write a book about why I love one more than the other," she says. "It has been difficult, but I have no guilt."

Unlike Joana, most parents' favoritism is subtle and unquestionable. Having a favorite child can be the biggest taboo of parenting, however research shows that most parents really have a favorite.

With so much evidence suggesting that being the least favored child can radically shape personality and lead to intense sibling rivalries. However, research also shows that most children cannot tell who their parents' favorite child really is. The real issue, then, is how parents manage their children's perception of favoritism.

The data suggest that mothers, in particular, show favors to children who have similar values ??and who engage more with family, on qualities such as being very ambitious.

When parents admit they have a favorite child, research suggests that birth order plays an important role in what they favor. Parents who admitted to having a favorite child showed an overwhelming preference for the family baby, with 62% of parents having two children choosing for their youngest. Forty-three percent of parents with three or more children prefer their last born, with one-third choosing a middle child and only 19% leaning towards the eldest.

'Bad' parenting?

Megjithëse prindërit shpesh kanë një të preferuar, shumë prej tyre janë të mbushur me faj, duke e ditur se shfaqja e një preference do të ketë një ndikim afatgjatë në ndjenjën e vetëvlerësimit të fëmijës së tyre. Shqetësimi nuk është krejtësisht i pabazë.

Psikologët thonë se fëmijët që rriten në familje ku mendojnë se trajtohen në mënyrë të padrejtë mund të përjetojnë një ndjenjë të thellë të padenjësisë. Ata mund të mendojnë se janë të padëshirueshëm në një farë mënyre, ose nuk posedojnë tiparet dhe karakteristikat e veçanta të nevojshme për t'u dashur nga të tjerët. Ndonjëherë prindërit janë haptazi të dukshëm në shfaqjen e tyre të dashurisë. Por kur prindërit janë të ndërgjegjshëm dhe të zhytur në mendime dhe bëjnë çmos për të siguruar që çdo ndjenjë e afërsisë apo faktorit të pëlqyeshmërisë të mos jetë e qartë atëherë fëmijët nuk ndihen të padenjë për dashurinë dhe mbështetjen e prindërve të tyre.

In fact, in most cases children may not know that their parents prefer their sibling. Studies have shown that children mistakenly identify who their favorite child is in more than 60% of cases.

BBC article, translated with abbreviations from Tiranapost.al