Stil jete

Three rules for expressing your thoughts in a way that everyone can understand

Three rules for expressing your thoughts in a way that everyone can understand

Perhaps this situation sounds familiar to you: You are expressing a difficult idea , thought or feeling , and at the moment it seems that it is not going well. Your audience is nodding from time to time . Your speech has an uncharacteristic flow and eloquence.

Then take a deep breath , ask what everyone else thinks , and then begin to fully understand the situation . Everyone is more confused now than before you started talking. Whether it 's public speaking or just a conversation with your soulmate , life is full of these kinds of conversations.

You have been in this position , me and even Alan Alda . Although best known for his role in the hit 1970s soap opera M*A*S*H , Alda is a public speaker, a science enthusiast , and an advocate of the year . a better scientific communication .

Has written a book of strategies to help people engage in conversation , and express their ideas clearly. If these tips have helped biologists , physicists like Ha king or linguists like Noam Chomsky , then there is a good chance that they will help us to express our thoughts and feelings when we need others to understand them . those .

1. Summarize your speech in no more than 3 points _

The human brain can only store a lot of information in short-term memory. The most frequently repeated number is 7 elements . This number comes from research in the 1950s , and has been reinforced in our collective subconscious by the fact that so many things are 7 - element .

Keep in mind that before the advent of cell phones, people spent a lot of time memorizing 7 -digit phone numbers. But further research suggests that short -term memory is much less robust , reaching 3 to 5 elements .

Kujtesa afatshkurtër nuk funksionon më mirë me idetë ose mendimet sesa me numrat e telefonit. Ajo mund të përmbajë shumë tema, por pasi mbushet, duhet të fshijë informacionin e vjetër për të ngarkuar ndonjë gjë të re. Edhe Alda është dakord me këtë studim. Ndaj ju këshillon të kufizoni pikat tuaja të bisedës në jo më shumë se 3 elementë, duke shmangur elementët shtesë që mund ta çoroditin dëgjuesin.

2. Shpjegojini në 3 mënyra të ndryshme idetë e vështira

Siç shprehet Alda në një intervistë: “Nëse kam një gjë të vështirë për të kuptuar, nëse ka diçka që mendoj se nuk do të jetë aq e lehtë për tu kuptuar, përpiqem ta them në 3 mënyra të ndryshme”. Një mënyrë për të përdorur këtë strategji është përmes metaforës.

Kur Barbara Oklej po shkruante librin e saj “Një mendje për numrat”, ajo iu drejtua profesorëve të cilët ishin të spikatur për aftësitë e tyre të mësimdhënies. Ajo zbuloi se në të gjithë disiplinat, profesorët ishin më të aftë në përdorimin e metaforave. Ata përdornin analogji për konceptet kryesore ose idetë e vështira, për ti shpjeguar më mirë ato.

Për shembull, një mësues i fizikës mund ta shpjegojë konceptin befasues të zgjerimit tëUniversit, duke e krahasuar atë me mënyrën se si zgjerohet buka me rrush të thatë teksa ështëduke u pjekur në furrë. Një metaforë e tillë, i ndihmon studentët të lidhin të hapësirën e madhe kozmologjike me diçka të përjetuar më parë në Tokë.

Kjo strategji nuk e nënvlerëson konceptin, por përkundrazi e bën atë më të lidhshëm, dhe kësisoj më të lehtë për tu kuptuar, duke e paraqitur në atë një pamje 3-dimensionale. Strategji të tjera të dobishme mund të përfshijnë shembuj, pamje vizuale, ndryshimin e kornizës së referencës, dhe ofrimin e një krahasimi të tipit “kjo dhe jo ajo.

3. Përsërisni 3 herë pikat më të rëndësishme të asaj që doni të thoni

Përsëritja është një mjet i fuqishëm në komunikim, sepse na ndihmon të identifikojmë informacionin kryesor, dhe ta transferojmë atë nga kujtesa afatshkurtër në atë afatgjatë. Madje edhe në procesin e të mësuarit. Pavarësisht nëse jeni duke memorizuar një numër telefoni ose një ekuacion kompleks fizik, rishikimi dhe aplikimi i informacionit gjatë disa javësh e forcon atë në trurin tuaj, duke zhvilluar dhe forcuar modelet nervore ku është vendosur informacioni.

Ky proces shpjegon edhe arsyen pse fletët e vogla të verdha, ku mbahen shënime të shkurtra,janë një mjet shumë efektiv i studimit. Mësuesit, prindërit, psikiatër ose menaxherët e ekipit mund ta përdorin atë për tu kthyer dhe për të përforcuar idetë e vështira në shumë biseda.

Por koha është më e kufizuar në marrëdhëniet e tjera. Megjithatë, përsëritja është ende një mjet i dobishëm. Sa herë që përsëritni diçka, kjo sinjalizon se ky informacion është i rëndësishëm, prandaj kushtojini vëmendje. / Big Think

*This article was published by Bota.al and reposted by Tiranapost.al