Tech

SMIP enables online receipt of receipts and matura certificates

SMIP enables online receipt of receipts and matura certificates
Matura certificates and pre-university class records are already being sent electronically to parents in their personal accounts on the e-Albania portal. The figures reported by the e-Albania portal show that, until now, 14,215 matriculation certificates and 52,282 digital receipts, equipped with an electronic seal, have been distributed. At these rates, the process is expected to be completed within a few days.

It is SMIP, the system that has successfully digitized the school system and significantly eased the teacher-parent-student relationship, which is now also enabling this new service, receiving receipts and matura certificates, with an electronic stamp, which are sent electronically by the system SMIP in e-Albania, where parents and persons under the care of minors can find them at any time, in the section "My documents".

In addition to fast online receipt, the electronic document of the Matriculation Certificate avoids the possibility of forgery and misuse, as the unique code and digital stamp guarantee and ensure the authenticity and authenticity of the document.

The digital Matura certificate contains the grades obtained in the State Matura and the evaluations for the three years of high school.
SMIP has helped teachers and parents throughout the school year with a fast, transparent and modern communication. Grades and absences are checked online by parents and legal guardians. Every quarter, in the "My Documents" space, they received the Electronic Information Sheet, a periodic mini-receipt for the child's progress at school.

By means of a smart phone or computer, receipts and matura certificates arrive at the right destination, at any time, to also be archived in the digital file of documents owned by every user of e-Albania.

SMIP enables online receipt of receipts and matura certificates

Dëftesat elektronike zgjidhin lehtësisht dhe regjistrimet e fëmijëve në klasat e dhjeta në gjimnaze dhe shkolla profesionale; nëpërmjet sistemeve elektronike këtë vit u mundësua kalimi i tyre automatikisht nga 9-vjeçarja në gjimnaz, duke lehtësuar formularët e aplikimit dhe thjeshtëzuar edhe më tej procedurat.
Në mbarë vendin po vijon regjistrimi në klasë të parë dhe të dhjetë. e-Albania njofton se deri sot janë regjistruar 21161 aplikime për në klasë të parë dhe 8098 regjistrime në klasë të dhjetë për gjimnazet apo shkollat e mesme të orientuara. Afati i fundit për këto lloj aplikimesh do të jetë data 20 korrik, ndaj prindërit apo kujdestarët ligjorë që nuk e kanë kryer ende regjistrimin e fëmijëve ftohen të adresohen sa më parë pranë shërbimeve elektronike përkatëse në portalin e-Albania për të mos e lënë ditën e fundit.

For applications to vocational schools and for people over 18 seeking to enroll in secondary school, the deadline has been extended to three months, leaving enrollment open until September 30.