Tech

STEM, the digital generation program announces the winners of the second phase of the project

STEM, the digital generation program announces the winners of the second phase

The program of the new digital generation in Albania STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), the application of which started last year after the signing of the memorandum of cooperation between the Vodafone Albania Foundation and the Ministry of Education and Sports, has already completed the second phase of training teachers and students aged 12-18 years, in 60 schools throughout the country.

This project aims to develop digital skills in students, so that they can think of innovative solutions and create a better future for everyone, with the help of technology.

STEM, the digital generation program announces the winners of the second phase

The second phase of this project was finalized at the "STEM Next Generation - Digital Skills for Albania" event, which was organized at the premises of Vodafone Albania, where the best coding projects were presented and awarded with prizes. In this event, the students engaged with the 10 projects selected as the best among the 60 competing schools, representatives of Vodafone Albania, the Ministry of Education, the SciCo organization and other STEM partners were present.

The CEO of Vodafone Albania, Balázs Révész, said during his speech that: "Technology can help us solve problems in our societies, build a more sustainable planet and environment as well as a better life in the cities where we live . You will be the future generation, you will be the ones who can make a difference. So keep opening new horizons through the STEM program. I am convinced that in 10 years you will see yourself in the workplaces that you are already designing in your mind, thanks to the knowledge that you are acquiring today."

STEM, the digital generation program announces the winners of the second phase

Në fund të fjalës, Révész falenderoi të gjithë nxënësit për idetë e tyre të jashtëzakonshme, mësuesit që i kanë drejtuar ata, duke u hapur horizonte të reja, Fondacionin Vodafone Albania si dhe gjithë bashkëpunëtorët që janë bërë pjesë e këtij programi kaq të rëndësishëm për gjeneratën e re digjitale në Shqipëri.

E pranishme në këtë aktivitet, zëvendësministrja e Arsimit dhe Sportit, Nina Guga, tha se: “STEM ka hyrë tashmë në çdo pjesë të jetës dhe kurikulës sonë mësimore. Dua të falenderoj Fondacionin Vodafone Albania si një partner mbështetës i kahershëm i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit edhe në ditët tona më të vështira të pandemisë, duke na ndihmuar me fuqinë e teknologjisë. Ne po i pasurojmë dita-ditës shkollat tona me smart lab-e, me platformën digjitale.

STEM, the digital generation program announces the winners of the second phase

SMIP, ku tashmë ofrohen edhe certifikatat, dëftesat dhe diplomat e gjeneruara me vulë elektronike e me regjistrime online, nëpërmjet sistemit e-Albania.”

Projektet e përzgjedhura si më të mirat, u vlerësuan nga juria, e përbërë nga 7 anëtarë, profesionistë të fushës, mes tyre dhe Drejtori i Përgjithshëm i Vodafone Albania.

Vendin e parë e fitoi projekti “Kubi ëndërrues dhe ndriçimi i rrugës natën” realizuar nga nxënësit e shkollës “Fadil Gurmani” në Elbasan, drejtuar nga mësuese Bianka Latifi. Vendin e dytë e fituan nxënësit e shkollës “31 Korriku” në Burrel, drejtuar nga mësues Zenepe Dedja, me projektin “Eco House”, ndërsa vendin e tretë e fituan nxënësit e shkollës “100 vjetori” në Kamëz, drejtuar nga mësuese Davita Hajdari, me projektin “Shkopi i të verbrit”.

Gifts were also distributed to the winners, namely HP Laptops for the first winning team; Blackview tablet for the second team and Samsung Galaxy Smartwatches for the third winning team.

Generation Next is part of the Skills Upload Jr. Program, which is funded by the Vodafone Group Foundation, as part of the strategic agenda for digital skills in Europe (investing 40 million euros in European markets), which is being implemented over a period of three years. Digital empowerment is part of Vodafone's objectives.

The Generation Next program is the first project implemented in Albanian public schools with an approved curriculum, in close cooperation with the Ministry of Education and Sports.