VIDEO

Gazeta Liberale...ne nuk informojmë

Gazeta Liberale...ne nuk informojmë

GAZETA LIBERALE dhe portali i saj gazetaliberale.al, eshte nje titull i ri i medias shqiptare, per te promovuar frymen e liberalizmit ekonomik dhe politik ne jeten publike ne Shqiperi.

Ajo eshte botim i Institutit Europian PASHKO, dhe i kontribuon debatit publik me qasjen liberale ndaj ngjarjeve, zhvillimeve dhe fenomeneve te kohes sone, perkunder inercise totalitariste, perkunder rrezikut te populizmit punist dhe atij nacionalist, perkunder intolerances, ekstremizmit, kercenimeve te cdo lloji ndaj demokracise, tregut te lire dhe liberalizmit ne boten shqiptare.