Aktualitet

175 të dënuar fitojnë nga amnistia

175 të dënuar fitojnë nga amnistia

Presidenti Meta dekretoi ligjin për amnistinë, përmes së cilit i jepet 175 të dënuarve. Ai pranon kështu ligjin që u miratua në Kuvend më 30 janar, ndërsa vendimi do të zbatohet sapo të publikohet në Fletoren Zyrtare.

Nga amnistia përfitojnë të gjithë të dënuarit që deri në datë 31 dhjetor të vitit të kaluar janë dënuar me vendim të formës së prerë.

Kështu, përfitojnë burra të dënuar deri në 2 vite dhe në moshën mbi 60 vjeç, që llogaritet se janë 150 në total, 23 gra dhe 2 të mitur, ndërsa 29 gra përfitojnë 1/3 e uljes së dënimit.

Gjashtë ligjet që u dekretuan sot nga Presidenti Meta:

  1. Ligji nr. 5/2020 “Për dhënie amnistie”;
  2. Ligji nr. 6/2020 “Për pranimin e instrumentit të amendamentit të Kushtetutës së Organizatës Ndërkombëtare të Punës, 1986”;
  3. Ligji nr. 7/2020 “Për ratifikimin e konventës së Minamatës “Për mërkurin”;
  4. Ligji nr. 8/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për themelimin e qendrave kulturore dhe informative në Republikën e Shqipërisë dhe të qendrave kulturore dhe informative në Republikën e Maqedonisë së Veriut”;
  5. Ligji nr. 9/2020 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në aneksin VI të konventës ndërkombëtare detare “Për parandalimin e ndotjeve nga anijet, 1973”, të ndryshuar me protokollin e vitit 1978 (MARPOL 73/78)”;
  6. Ligji nr. 10/2020 “Për ratifikimin e protokollit të gjashtë shtesë të Marrëveshjes për Forcën Shumëkombëshe të Paqes në Europën Juglindore”.

/Tiranapost.al

http://www.tiranapost.al/miratohet-amnistia-lirohen-175-te-denuar/