Modë

A do t'i japë fund Europa modës së shpejtë?

A do t'i japë fund Europa modës së shpejtë?

Politikëbërësit në Europë kanë bërë thirrje për t'i dhënë fund modës së shpejtë.

Të enjten, parlamenti i BE votoi bindshëm në favor të një grup rekomandimesh të krijuara për të detyruar industrinë e modës të operojë në mënyrë më të qëndrueshme dhe të ndihmojë konsumatorët për të bërë zgjedhje më të përgjegjshme dhe etike. Rekomandimet synojnë të përforcojnë ambicien e një rregullatori udhërrëfyes të përcaktuar nga Komisioni Evropian vitin e kaluar.

Parlamentarët kërkuan një përkufizim të qartë të "modës së shpejtë", fokusuar në kosto të ulët, cilësi të ulët, prodhim me volum të lartë. Ata kërkuan marrjen e masave më të ashpra për të luftuar prodhimin e tepërt dhe konsumimin e tekstileve.

Parlamentarët europianë përforcuan mbështetjen e tyre ndaj qeverive të BE-së më herët gjatë këtij muaji për të shmangur shkatërrimin e tekstileve të pashitura, por edhe për ta bërë ligjërisht të detyrueshme përmbushjen e objektivave klimatike e mjedisore, duke përfshirë biodiversitetin, kafshët, mirëqenien, veprimin e vonuar ndaj ndotjes me mikroplastikë dhe kufizime më të ashpra ndaj përdorimit të kimikateve të rrezikshme.

Sipas tyre, nevojiten më shumë përpjekje për të adresuar abuzimet në industrinë e modës.