Modë

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pas mbretëreshës Elizabeth, që adhuronte ngjyrat dhe dukej se gjithçka i shkonte, sigurisht përshtatur moshës dhe statusit, është Beyonce.

Artistja përgjatë gjithë karrierës së saj, daljeve në tapet të kuq, nuk është kursyer në eksperimentimin me ngjyrat. Edhe nëse diçka nuk i shkon, Beyonce nuk dorëzohet. Provon një tjetër prerje.

Ka qenë Buzzfeed që ka bashkuar në kolazhe paraqitje të ndryshme, në nuance të së njëjtës ngjyrë.

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Pse Beyonce meriton të quhet mbretëresha e ngjyrave?

Tiranapost.al