Moti

Diell, re dhe shi sot në këto qytete

Diell, re dhe shi sot në këto qytete

Tiranë

Diell, re dhe shi sot në këto qytete

Durrës

Diell, re dhe shi sot në këto qytete

Berat

Diell, re dhe shi sot në këto qytete

Lushnje

Diell, re dhe shi sot në këto qytete

Elbasan

Diell, re dhe shi sot në këto qytete

Dibër

Diell, re dhe shi sot në këto qytete

Kukës

Diell, re dhe shi sot në këto qytete

Shkodër

Diell, re dhe shi sot në këto qytete

Fier

Diell, re dhe shi sot në këto qytete

Gjirokastër

Diell, re dhe shi sot në këto qytete

Vlorë

Diell, re dhe shi sot në këto qytete

Korçë

Diell, re dhe shi sot në këto qytete

Sarandë

Diell, re dhe shi sot në këto qytete