Shije

Një porosi e Mid’hat Frashërit për gazetarët

Një porosi e Mid’hat Frashërit për gazetarët

Shtypi s?duhet të jetë pasqyra e kafeneve, vëndi i fjalimeve të zbraztë. Duhet të jetë shkolla e moralizimit, kopështi i një jete morale, shkolla e së vërtetave politike dhe shoqërore, predikimi për zhvillim mendor dhe shpirtënor, e një disipline vullnetare e një rregulle të inspiruarë prej amorit dhe dashurisë, duke kupëtuarë drejt dhe vërtet interesin tënë.

Me këtë mënyrë gazetarit i bie mbi supat barra më e madhe; roli i tij është i komplikuarë, se duhet të jetë, tër n?atë kohë, edhe një mjek që shëron smundjenë, edhe një meshtar që përkujdesetë për shpirtin, edhe një avokat që i mbron të drejtat, edhe një gjykatës që i ndan gjyqin.

Dotë më pyes dokush: Po cili është feneri që duhet t?i ndritnjë udhën dhe gjykimin e një gazetari, cili është kriteri me të cilin do të gjejë udhën e vërtetë në këtë dedalë kaqë të përdredhurë?

Do të them: Ndërgjegja e tij, ajo ndërgjegje që duhet të prijë çdo patriot, çdo akt të patriotizmësë, me një amor mistik të këti trualli që i themi Shqipëri, të këti populli që e quajmë Shqipëtar.

Në qoftë se nuk?e ké këtë dritë në zemrët tënde, në qoftë se nukë ndjen një dashuri, një dhembshuri të pakufizuarë për vëllezërit dhe truallin e tyre, ahere largohu nga gazeta: hiq bëhu bakall, ose më mirë akoma: bëhu kasab./Vepra, botoi Rilindja, 1996, marrë nga Dialogplus.ch