Aktualitet

OSBE i kërkon qeverisë të rishikojë ligjin për median online: Ka nevojë për disa përmirësime

OSBE i kërkon qeverisë të rishikojë ligjin për median

Përfaqësuesi i OSBE për Lirinë e Medias Harlem Desir i ka kërkuar qeverisë të rishikojë ligjin për median online. Ai thotë se  projektligjet e qeverisë që synojnë të disiplinojnë median online kanë nevojë për përmirësime të mëtejshme.

Në një postim në Twitter ai shkruan:

 “I dërgova qeverisë në Shqipëri një përmbledhje të re ligjore mbi Ligjin për Median Audiovizive dhe Ligjin për Komunikimet Elektronike në të cilin rekomandoj përmirësime të mëtejshme.” shkruan Desir, bashkëngjitur deklaratën e plotë lidhur me këtë ligj.

https://twitter.com/OSCE_RFoM/status/1204002356985311233

Dokumenti i plotë me pikat ku kërkohet ndërhyrja: 

Në dokument, thuhet se kjo analizë ligjore është pjesë e një procesi të gjatë konsultimi mes Zyrës së Përfaqësuesit dhe qeverisë, gjatë hartimit të legjislacionit. Desir thotë: "Unë vlerësoj bashkëpunimin e gjatë dhe konstruktiv që kemi krijuar me autoritetet e Shqipërisë gjatë procesit të hartimit të ndryshimeve të reja të ligjit për median audiovizive".

Përfaqësuesi përshëndet shtimin e një pike ku thuhet se: "Asnjë dispozitë në këtë ligj nuk do të interpretohet në atë mënyrë që të garantojë të drejtën për të censuruar ose kufizuar lirinë e shprehjes, ose e drejta për të folur. Ky ligj interpretohet në përputhje me parimet e Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, siç zbatohet në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut ”.

Përfaqësuesi vë në dukje se versionet e fundit të draftit përmbajnë gjithashtu një formulim të ri të dispozitave që përcaktojnë objektin dhe fushën e ligjit. Këto dispozita të reja sqarojnë se ligji zbatohet vetëm për shërbimet e mediave audiovizuale dhe atyre online, si portalet. Për më tepër, pas konsultimeve të mëparshme me qeverinë, projekt-ndryshimet aktuale shprehin qartë që ofruesit e mediave elektronike nuk do të paraqiten në një mekanizëm regjistrimi të detyrueshëm për të kryer aktivitetet e tyre në Shqipëri.

"Ky është një hap i rëndësishëm përpara," thotë Desir i cili shton:

"Ishte gjithashtu e rëndësishme të sigurohej që agjensia rregullatore, Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), nuk do të ketë të njëjtat kompetenca për përmbajtjen e publikimit në internet si kompetencat që ka aktualisht në sistemet e transmetimit.

Mundësia e bllokimit të qasjes në përmbajtje në internet tani do të kufizohet në tre vepra të rënda penale: pornografi për fëmijë; promovimi i akteve terroriste; shkelje të sigurisë kombëtare ". Rishikimi ligjor megjithatë rekomandon zëvendësimin e "bllokimit " me "urdhërimin e bllokimit vetëm të  një pjese të veçantë të përmbajtjes".

Sidoqoftë, bazuar në analizën ligjore, Përfaqësuesi rekomandon disa modifikime shtesë që të përfshihen në draftin aktual, në mënyrë që të sqarohen masat mbrojtëse të lirisë së shprehjes dhe të shmanget ndonjë rrezik i kufizimeve ose sanksioneve të padrejta për pronarët e portaleve.

"Është parësore të prezantohet një dispozitë që garanton që të gjitha vendimet e AMA-së mund të apelohen para gjykatësit kompetent menjëherë pas miratimit të tyre," tha Desir.

“Një pikë e dytë e rëndësishme ka të bëjë me çështjen e gjobave në rast të shkeljeve të ligjit". Neni 133 vazhdon t'i referohet gjobave ekonomike shumë të larta dhe të tepërta në rastet e shkeljeve. Gjobat e tilla mund të çojnë në mbylljen e mediave dhe të shihen si presion indirekt.

Në përputhje me parimet e proporcionalitetit dhe domosdoshmërisë, sanksionet duhet të miratohen vetëm pasi të merren parasysh përmasat dhe kapaciteti ekonomik të mediave në fjalë. Kjo pikë duhet të ndryshohet. 

Për më tepër, referencat për "besimin politik" dhe "anëtarësimin në sindikatë" duhet të hiqen në nenin 33/1 i cili ka të bëjë me racizmin dhe diskriminimin, pasi ato mund të përdoren për të ndjekur kritika legjitime, madje të ashpra kundër grupeve politike dhe ideve.

Abuzimet e mundshme specifike në këtë fushë mund të zgjidhen siç duhet duke përdorur dispozitat dhe mekanizmat tashmë të vendosura në fushën e shpifjes, dhe gjykuar nga gjyqësori.

Më në fund, siç është ngritur tashmë në analizat e mëparshme ligjore, shqetësimet mbesin për kompetencat që i janë dhënë Autoritetit të Komunikimit Elektronik dhe Postar (AKEP) në propozimin për të ndryshuar Ligjin për Komunikimet Elektronike, në lidhje me miratimin e masave për të mbrojtur një gamë të gjerë interesash, përfshirë interesat e vendit, sigurinë publike, të drejtat themelore dhe çdo dispozitë të përfshirë në sistemin juridik shqiptar.

Këto nocione mbeten shumë të përcaktuara dhe nuk përfshijnë rregulla specifike se si të sigurohet mbrojtja për lirinë e fjalës. Kjo është arsyeja pse shqyrtimi ligjor rekomandon ndryshimin e nenit përkatës të projektligjit./ Tiranapost.al.