Aktualitet

Përfundimisht Komisioni i Venecias mendon; Presidentin e shkarkon Kuvendi dhe Gjykata Kushtetuese

'Do të jetë Kuvendi dhe në fund Gjykata Kushtetuese që do të përcaktojnë nëse anulimi, e më pas shtyrja e zgjedhjeve lokale do të thotë një shkelje e Kushtetutës dhe nëse shkelja është e një karakteri serioz, i cili do të lejonte hetimin e Presidentit'.
Përfundimisht Komisioni i Venecias mendon; Presidentin e shkarkon Kuvendi

Opinioni final i publikuar nga Komisioni i Venecias për aktet e presidentit, me anulimin e zgjedhjeve, është i njëjti me atë të publikuar pak ditë më parë, ku konstatohet se presidentit Meta i tejkaloi kufijtë, se për anulimin e zgjedhjeve, ka një ligj të posaçëm dhe ndodh vetëm në situata emergjent, por gjithsesi shton se nuk mund të shkarkohet dhe se ky është një vendim që e merr Kuvendi dhe Gjykata Kushtetuese.

Në përfundimet e raport-opinionit final, të publikuar pak minuta më parë thuhet: 

Në përgjigje të kërkesës për një mendim nga Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Komisioni i Venecias arrin në konkluzionin se, në mungesë të një dispozite ligjore për këtë çështje, Presidenti mund të anulojë zgjedhjet vetëm për organet e qeverisjes vendore në një situatë emergjente. Edhe në këtë rast, Presidentit i duhet një ligj specifik - ad hoc si baza ligjore për të shtyrë zgjedhjet.

Ndër të tjera: 

Do të jetë Kuvendi dhe në fund të Gjykata Kushtetuese që do të përcaktojë nëse anulimi, shtyrja e zgjedhjeve lokale do të thotë një shkelje e Kushtetutës dhe nëse shkelja është e një karakteri serioz, i cili do të lejonte fajësim të Presidentit. Siç përcaktohet në këtë opinion, një numër faktorësh tregojnë se mund të mos ketë qenë i tillë, pra për të vërtetuar një shkelje të rëndë.

Si përfundim: 

Edhe nëse është konstatuar serioziteti i shkeljeve, kjo nuk duhet domosdoshmërisht të çojë në një shkarkim të Presidentit, duke marrë parasysh fuqinë e seancës plenare të Kuvendit, për të marrë parasysh qëllimet kushtetuese, siç janë kontrollet dhe ekuilibrat.

Raporti i plotë në këtë link: 5da455448690bkomisioni vencecias dokument / Tiranapost.al.