Politikë

Kushtetusja vendos të shqyrtojë shkarkimin e Presidentit Meta

Kushtetusja vendos të shqyrtojë shkarkimin e Presidentit Meta

Kushtetuesja ka vendosur sot që çështjen e shkarkimit të presidentit Meta ta shqyrtojë në një seancë të Kuvendit, pas 4 muajsh.

Gjykata kushtetuese me anë të një njoftimi thekson se çeshtja do të kalojë në seancë plenare, por ende nuk ka një datë.

Kujtojmë se në seancën e 9 Qershorit Parlamenti vendosi shkarkimin e Metës me 100 vota pro, 7 kundër dhe 3 abstenim.

Njoftimi i Gjykatës Kushtetuese

"Në Gjykatën Kushtetuese është në shqyrtim vendimi i Kuvendit të Shqipërisë nr.55/2021, datë 09.06.2021 “Për shkarkimin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë për shkelje të rënda të Kushtetutës”. Ky vendim i është dërguar Gjykatës Kushtetuese me shkresën nr.1368 prot., datë 14.06.2021 të Kuvendit të Shqipërisë dhe është regjistruar në këtë Gjykatë në datën 14.06.2021, me numër të Regjistrit Themeltar 6 (K) 2021.

Gjykata e ka marrë në shqyrtim paraprak këtë çështje në përputhje me afatet procedurale të parashikuara në ligjin e saj organik dhe në Rregulloren e Brendshme, ndërkohë që veprimtaria e saj për shqyrtimin e të gjitha çështjeve ka qenë e pezulluar për periudhën 1 gusht 2021 deri në 10 shtator 2021, e cila përkon me lejen vjetore të gjyqtarëve, në bazë të nenit 18, pika 1, shkronja “b”, të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak të kësaj çështjeje, bazuar në nenin 62 të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, Gjykata vendosi: “Kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare publike”, data e së cilës do të caktohet në përputhje me rregullat procedurale të gjykimit kushtetues", thuhet në njoftimin e Gjykatës Kushtetuese.

Tiranapost.al