Shtëpia që dua

10 ide për të pasur raft librash jotradicional

10 ide për të pasur raft librash jotradicional

Nuk është e thënë që këndi i librave të jetë gjithmonë bibliotekë. Mund të krijosh fare mirë disa kënde dhe ndryshe nga ai tradicionali. Cosmopolitan jep 10 ide falas për rafte nga ato me dërrasa, xhama e deri tek statikët e të lëvizshmit.

Varet çfarë të pëlqen dhe çfarë të shkon me shtëpinë. E rëndësishme është ta pasurosh gjithmonë.

10 ide për të pasur raft librash jotradicional

Mos ki frikë ta kesh të lëvizshëm

10 ide për të pasur raft librash jotradicional

Mund të përdorësh një dollap të tillë

10 ide për të pasur raft librash jotradicional

Mund ta kombinosh edhe me objekte artistike

10 ide për të pasur raft librash jotradicional

Bëje të çuditshëm

10 ide për të pasur raft librash jotradicional

Ose dopio e të shtosh pastaj sa të duash

10 ide për të pasur raft librash jotradicional

Ki parasysh ta përshtatësh me ngjyrën e murit

10 ide për të pasur raft librash jotradicional

Renditjen bëje pa rregulla strikte për shembull ca për së gjeri e ca për së gjati do ishte super

10 ide për të pasur raft librash jotradicional

Inkorpo edhe një galeri fotosh në të

10 ide për të pasur raft librash jotradicional

Shfrytëzo çdo hapësirë për t`i vënë

10 ide për të pasur raft librash jotradicional

Konsidero stilin minimalist

*Burimi Cosmopolitan