Sociale

40 mijë lekë në muaj për studentët që zgjedhin programet prioritare të UBT

40 mijë lekë në muaj për studentët që zgjedhin

Dëshironi që për studimet tuaja, jo vetëm të mos paguani, por të merrni një pagesë të barabartë me rrogën minimale në Shqipëri?

Qeveria do të ofrojë mbështetje financiare prej 40 000 lekësh në muaj për studentët e rinj që zgjedhin të studiojnë në disa prej programeve prioritare të këtij Universiteti.

40 mijë lekë në muaj për studentët që zgjedhin

Për studentët që do të regjistrohen në degët prioritare nuk do të jetë më e nevojshme as mesatarja 8.5.

Ministria e Arsimit do të shpërndajë kuotat dhe do jetë rektorati që do të bëjë ndarjen e tyre për çdo program.