Sociale

Kur kritikojmë të tjerët, jemi duke kritikuar veten tonë

Kur kritikojmë të tjerët, jemi duke kritikuar veten tonë

Vetëvlerësimi i ulët e pengon një person të gjykojë objektivisht njerëzit përreth tij. Ky fenomen quhet projeksion negativ dhe është një mekanizëm mbrojtës me të cilin ia atribuojmë të metat dhe dobësitë tona njerëzve të tjerë.

Në vend që të pranojmë të gjitha tiparet, emocionet dhe rrethanat tona negative, ne ia atribuojmë ato njerëzve përreth nesh, sepse është shumë më e lehtë. Ne mbrohemi me sistemin e projeksionit negativ.

Për të hequr qafe këtë zakon, duhet të punojmë për vetë-zhvillim dhe të vendosim kufij të qartë midis asaj që është reale dhe asaj që i atribuojmë dikujt. Kështu do ta kapërcejmë konfliktin që po ndodh brenda nesh.

Ne projektojmë të metat tona te të tjerët për të mbajtur një pikëpamje pozitive për veten. Vetëvlerësimi dhe mekanizmat mbrojtës luajnë një rol themelor në mbrojtjen e egos. Të ashtuquajturat mekanizma mbrojtës të egos janë strategji që ne përdorim në mënyrë të pandërgjegjshme për të mbajtur një perceptim pozitiv të vetes.

Truri i njeriut ka evoluar mënyra të ndryshme për të mbrojtur veten kundër asaj që mund të jetë shumë e dhimbshme ose e papranueshme.

Mekanizma të tillë na mbrojnë nga njohja e aspekteve negative të personalitetit tonë. Problemi lind kur këto mekanizma bëhen automatike dhe ne fillojmë t’i përdorim ato në baza ditore. Në këtë mënyrë ne shtrembërojmë realitetin nën ndikimin e egos sonë e cila nuk ka një rezultat pozitiv.

Pra, kur fillojmë të mendojmë se të gjithë rreth nesh janë të mbushur me urrejtje, zili dhe të gjitha tiparet e tjera negative, është koha të rishqyrtojmë jetën dhe mendimet tona.

Kur fillojmë të kritikojmë njerëzit e tjerë në mënyrë të panevojshme, ne ndoshta po e kritikojmë veten në atë mënyrë, ose siç tha Buda: “Gjithçka që ju mërzit tek të tjerët është vetëm një projeksion i problemeve tuaja të brendshme të pazgjidhura”.