Sociale

Nëse je grua dhe dëshiron rritje rroge duhet ta kërkosh duke ecur në natyrë

Nëse je grua dhe dëshiron rritje rroge duhet ta kërkosh duke ecur

Nëse jeni një grua që keni përjetuar vështirësi në negociatat në vendin e punës, këtu do gjeni disa detaje interesante. Së pari, nuk jeni vetëm.

Krahas statistikave që sugjerojnë se 20% e grave nuk negociojnë fare, gjithashtu duket se rezultatet për to janë edhe më të këqija de facto.

"Gratë që kërkuan rritje page fituan një rritje në 15% të rasteve, ndërsa burrat merrnin një rritje page në 20% të rasteve", thotë Harvard Business Review.

Sipas Stanford: "Negocimi është një aktivitet konsekuent që mund të përkeqësojë diferencat e pushtetit, veçanërisht për gratë."

Por fatmirësisht, studimi zbuloi se negocimi nuk është aq i vështirë sa duket.

Çfarë po hulumtonin?

Profesoresha e Stanford Graduate School of Business, Margaret Neale (së bashku me gjashtë bashkëautorë të tjerë) studiuan efektet e ecjes në natyrë në aftësitë negociuese të pjesëmarrësve.

Ajo vendosi 160 pjesëmarrës në çifte të të njëjtit seks dhe provokoi negociatat për kushtet e punës si në kushte ulur ashtu edhe në ecje.

Më pas pjesëmarrësve iu dha një anketë dhjetë-minutëshe duke pyetur se si mendonin ata se shkuan negociatat dhe si e shihnin partnerin e tyre.

Si 'aplikantit' dhe 'intervistuesit' iu kërkua gjithashtu të binin dakord për pagesat.

Rezultatet ishin më të mira për gratë kur negocionin në lëvizje, por ecja dukej se kishte rezultate më të këqija për burrat.

“Ndërsa ekipi i Neale kishte pritur që ecja të ndikonte pozitivisht të gjithë pjesëmarrësit, pavarësisht nga gjinia, ata u befasuan me rezultatet për burrat.

Ata zbuluan gjithashtu se burrat dhe gratë e pëlqyen më shumë njëri-tjetrin kur negocionin në natyrë dhe se burrat i besonin njëri-tjetrit në përgjithësi – “Ecja shoqërohej me pëlqim reciprok, pavarësisht nga gjinia, ndërsa gjinia (burrat) shoqërohej me më shumë emocione pozitive dhe besim të ndërsjellë. (në krahasim me gratë) i pavarur ky rezultat nga ecja.”

Pse ecja është kaq e mrekullueshme për aftësitë negociuese të grave?

Neale dhe ekipi i saj kanë disa teori.

Një arsye është se gratë mund të ndihen të pakëndshme në mjedise hierarkike, stereotipike mashkullore.

"Ecja së bashku siguroi një kontekst joformal," thotë Neale.

Neale shton se natyra sociale e ecjes së bashku mund t'i ndihmojë gratë të arrijnë rezultate më të barabarta – “ecja krijoi një mjedis më bashkëpunues, pasi ecja së bashku është një aktivitet sinkron”, thotë ajo.

"Ndikimi psikologjik i ecjes për gratë ishte ndoshta rezultati më i rëndësishëm," shton Neale.

“Gratë priren të kenë më shumë ndjenja negative për negocimin sesa burrat,” thotë ajo. “Studimi ynë aktual tregoi se meshkujt ndiheshin më pozitivë në të dyja kushtet e negociatave.

Ajo gjithashtu shtron pyetjen nëse "shpejtësia e ecjes... mund të ndikojë tek negociatat", dhe sugjeron që studimet e ardhshme ta eksplorojnë këtë më tej.