Sociale

Nuk do të ketë më regjistër. Notat do të hidhen online dhe prindërit do kenë akses

Nuk do të ketë më regjistër. Notat do të hidhen online

Nga ky vit shkollor, në shkolla nuk do të ketë më regjistër fizik. Notat do të hidhen në fillim në ditarin e mësuesit dhe më pas elektronikisht.

Për mungesat do të veprohet po njësoj.

Ky vendim nuk synon vetëm digjitalizimin, por edhe afrimin e mësuesit më pranë shkollës dhe informimin e tij në kohë reale për notat dhe mungesat e fëmijëve.