Stil jete

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien top!

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

Çfarë ngjyre është bishti i Sirenës?

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

Cili flokë është më i errët?

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

Çfarë ngjyre janë dorezat e Dexter?

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

Çfarë ngjyre është fundi i Borëbardhës?

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

Çfarë ngjyre janë veshët e Blossom?

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

Çfarë ngjyre janë flokët e Luanit?

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

Çfarë ngjyrë i ka sytë Woody Woodpecker?

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

Çfarë ngjyre është bluza e Arnold?

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

Çfarë ngjyre është qaforja e Scooby Doo?

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

Çfarë ngjyre është shalli i Daphne-s?

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

Çfarë ngjyre janë pantallonat e Patrick?

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

Çfarë ngjyre i ka sytë Mojo Jojo?

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

Çfarë ngjyre e ka jelekun Aladdin-i?

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

Çfarë ngjyre është kapela?

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

Çfarë ngjyre i ka sytë Dory?

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

Woody vesh këmishë të verdhë me vija kafe: e vërtetë apo e gabuar?

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

Përgjigjet:

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

3 minuta për të testuar kujtesën ti që thua: E kam memorien

*Burimi Bright Side