Stil jete

4 mënyra për të krijuar intimitet shpirtëror me partnerin 

4 mënyra për të krijuar intimitet shpirtëror me
Edhe në një lidhje, vjen një moment kur partneri ynë nuk ndihet më aq i veçantë sa dikur.

Këtu, keni 4 mënyra për të ndërtuar intimitet shpirtëror me partnerin tuaj për një marrëdhënie të suksesshme gjatë gjithë jetës.

1. Dije kush je

Për t'u lidhur me të vërtetë shpirtërisht me një të dashur, së pari duhet të njohësh veten, brenda dhe jashtë. Pra, merrni parasysh besimet dhe vlerat tuaja; çfarë është më e rëndësishme për ju? Cilat janë qëllimet dhe dëshirat tuaja? Para se të mund të lidheni plotësisht me partnerin tuaj, së pari duhet të kuptoni veten.

2. Falni gabimet e mëparshme

Për të ecur përpara, ne duhet të falim në mënyrë që të rritemi. Mbajtja pas keqbërjeve në të kaluarën mund të çojë vetëm në pakënaqësi dhe hidhërim. Nuk ka asnjë ndryshim nëse e keni përjetuar këtë në marrëdhënien tuaj aktuale ose në një martesë të mëparshme. Filloni me një fletë të zbrazët në mënyrë që të mund të ndërtoni nivele të reja mirëkuptimi me partnerin tuaj. Mos lini pas asnjë gjurmë toksiciteti.

3. Angazhohuni për diçka më domethënëse

Ideja revolucionare që roli juaj është të mbështesni njëri-tjetrin në rrugën tuaj drejt evolucionit përfundimtar, për t'u bërë vetvetja juaj më e mirë, e ngre një partneritet shpirtëror mbi dhe përtej një marrëdhënieje të zakonshme. Bëjeni të qartë se po kërkoni rritje shpirtërore, jo vetëm siguri fizike apo mbështetje emocionale. Kjo do të thotë që ju po ndihmoni njëri-tjetrin në rrugën tuaj për t'u bërë një qenie më e "shkolluar".

4. Sillni spiritualitetin tuaj në marrëdhënien tuaj

Kur ju dhe partneri juaj jeni në mosmarrëveshje me njëri-tjetrin ose në një vend të keq në përgjithësi, drejtohuni te spiritualiteti juaj për ngushëllim. Lejoni partnerin tuaj të marrë pjesë në këtë zonë komforti me ju. Kur ju dhe partneri juaj nuk jeni në gjendje të zgjidhni një problem, drejtojuni besimeve tuaja shpirtërore. Lërini besimet tuaja shpirtërore të drejtojnë marrëdhënien tuaj. Lejo që besimet tuaja të përbashkëta të udhëheqin vendimmarrjen tuaj me partnerin tuaj.

Tiranapost.al