Stil jete

A do ishe një agjent i mirë i FBI-së?

A do ishe një agjent i mirë i FBI-së?

Shikoje mirë foton dhe testo sa i vëmendshëm ndaj detajeve je. Sa kafshë shikon? Numëroji. I pe mirë? Në bazë të rezultatit do kuptosh se sa i zoti je si detektiv.

Përgjigjet:

A do ishe një agjent i mirë i FBI-së?

Nëse pe 1-3 ndoshta, të duhet pak më shumë kohë për t`u bërë detektiv.

Nëse pe 4-6 ke gjetur ato më të dukshmet, por të mungojnë shumë të tjera.

Nëse pe 7-9 vëmendja juaj ndaj detajeve është shumë e mirë, dhe afër përsosmërisë.

Nëse pe 10-13 mund të jeni agjent i FBI-së, ose ndoshta jeni tashmë.