Stil jete

Marrëdhënia midis prindërve tuaj mund të ndikojë në atë që ju do të krijoni në të ardhmen

Marrëdhënia midis prindërve tuaj mund të ndikojë
Marrëdhëniet janë pjesa më e rëndësishme e jetës, por në të njëjtën kohë janë jashtëzakonisht të ndërlikuara. Ne nuk i zgjedhim të gjitha marrëdhëniet në jetën tonë, sepse me disa njerëz jemi të lidhur me gjak dhe me të tjerët thjesht krijojmë një lidhje. Marrëdhëniet tona ndikohen nga faktorë të shumtë si sjellja, kushtëzimi, humori, edukimi dhe tiparet e karakterit tonë.

Sidoqoftë, është interesante të theksohet se marrëdhëniet romantike që mund të kemi ndikohen nga marrëdhënia midis prindërve tanë. Kjo pasi marrëdhënia midis tyre është e para që dëshmojmë dhe nga e cila mësojmë. Bëhet model për të gjitha marrëdhëniet e tjera.

Modeli
Fëmijët rriten duke parë marrëdhënien e prindërve si gjëja e parë që mësojnë në jetë, si kur janë të pandërgjegjeshëm ashtu edhe kur fillojnë të kuptojnë. Në vitet e formimit, fëmija ka pak ose aspak ide të së drejtës dhe të gabuarës, veçanërisht kur bëhet fjalë për marrëdhëniet. Modelet dhe veprimet, sado toksike apo të shëndetshme qofshin që ata dëshmojnë në marrëdhënien e prindërve bëhen një pikë referimi për ta.

Angazhimi
Prindërit janë mikrokozmosi i fëmijës. Hapësira e sigurt që ata kërkojnë për t’u rikthyer herë pas here. Kur fëmijët shohin se zhvillohen konflikte dhe mosmarrëveshje, kjo u shqetëson ndjenjën e sigurisë. Ne bëhemi pjesë e mosmarrëveshjeve të tyre dhe të përpiqemi t’i zgjidhim ato. Ky angazhim është vetëm i natyrshëm dhe mund të ndryshojë nga fëmija në fëmijë, në varësi të lidhjes së fëmijës me familjen.

Dinamika e fuqisë
Përfshirja në konfliktet e prindërve shpesh çon në mbajtjen e anës së njërit prind për të cilin mund të keni një ndjenjë simpatie sepse besoni se ata janë në disavantazh. Kjo na bën të përthithim të gjitha cilësitë e prindit 'më të dobët' sepse duam t’i mbështesim ata dhe të refuzojmë totalisht tjetrin. Kjo rezulton në krijimin e një dinamike të fuqisë.

Imitimi i sjelljeve në marrëdhënien tonë

Ndërsa përvetësojmë të gjitha cilësitë e prindit që favorizojmë mund të fillojmë të shohim veten në vend të prindit të favorizuar, më të dobët në marrëdhënien tonë.

Pasojat
Mund të mos e kuptojmë që imitojmë këto sjellje në marrëdhënien tonë. Këto mund të çojnë në lindjen e konflikteve në marrëdhënie. Zgjidhja është të shikoni me kujdes marrëdhëniet e prindërve tuaj dhe të shqyrtoni se si ndiheni prej saj. Ekzaminimi i kujdesshëm do t'ju japë zgjidhje dhe do t'ju ndihmojë të kapërceni problemet e marrëdhënies suaj.