Stil jete

Nevoja për momente të shenjta

Nevoja për momente të shenjta

Viti 2020 do të hyjë në histori si viti i shëndetit publik, krizës ekonomike dhe shoqërore. Sidoqoftë, shumë pak e pranuar është sëmundja e thellë emocionale dhe shpirtërore që ndiejnë shumë njerëz. Në fakt, në Shtetet e Bashkuara, shqetësimi emocional është tre herë më i lartë se vitet e mëparshme dhe lumturia është në një minimum prej 50 vjetësh.

Për shumë prej nesh, diçka duket "e fikur". Ndoshta kjo ndihet si një ndjenjë se diçka mungon në mënyrë të paqartë, ose ndoshta ne "dëshirojmë"  diçka më shumë ose ndryshe. Ndoshta shumë prej nesh janë rritur "të mpirë" ndaj këtyre ndjenjave.

Ne mund të mos e kuptojmë pse po e ndiejmë mënyrën si e vlerësojmë ose sa shumë ka ndryshuar jeta jonë e brendshme.

2.889 persona morën pjesë në një studim ku u pyetën për shpeshtësinë me të cilën ata përjetojnë "momente të shenjta" në jetën e tyre të përditshme. Në mënyrë të veçantë, individët u udhëzuan të vlerësonin, në një shkallë nga 1 (kurrë / aspak) deri në 5 (shumë shpesh), sa shpesh ata përjetojnë momente të shënjta.

Rezultatet nga ky hulumtim treguan se përvojat e individëve në momentet e shenjta shfaqën nivele të larta emocionesh pozitive dhe nivele të ulëta stresi, ankthi e depresioni.

*Psychology Today