Stil jete

Një studim i ri zbulon zgjidhjen për problemën matematikore 243 vjeçare të Eulerit

Një studim i ri zbulon zgjidhjen për problemën matematikore 243

Një problem matematikor i zhvilluar 243 vjet më parë mund të zgjidhet vetëm duke përdorur ndërthurjen kuantike , zbulon hulumtimi i ri.

Problemi i matematikës është paksa si Sudoku në steroid dhe quhet problemi i oficerëve të Euler-it, sipas Leonhard Euler, matematikanit që e propozoi për herë të parë në 1779. Këtu është enigma: Ju jeni duke komanduar një ushtri me gjashtë regjimente. Çdo regjiment përmban gjashtë oficerë të ndryshëm të gjashtë gradave të ndryshme. A mund t'i rregulloni ato në një katror 6 me 6 pa përsëritur një renditje ose regjiment në çdo rresht ose kolonë të caktuar?

Euler nuk mundi të gjente një rregullim të tillë, dhe llogaritjet e mëvonshme vërtetuan se nuk kishte zgjidhje.

Tani, megjithatë, studiuesit kanë gjetur një zgjidhje të re për problemin e Euler-it. Siç raportoi Daniel Garisto i Quanta Magazine , një studim i ri i postuar në bazën e të dhënave të paraprintimit arXiv zbulon se mund të organizoni gjashtë regjimente me gjashtë oficerë të gjashtë gradave të ndryshme në një rrjet pa përsëritur asnjë gradë ose regjiment më shumë se një herë në çdo rresht ose kolonë … nëse oficerët janë në një gjendje ngatërrese kuantike.

Punimi, i cili është dorëzuar për rishikim nga kolegët në revistën Physical Revieë Letters, përfiton nga fakti se objektet kuantike mund të jenë në gjendje të shumta të mundshme derisa të maten. (Ngërthyerja kuantike u demonstrua në mënyrë të famshme nga eksperimenti i mendimit të maces së Schrodinger-it , në të cilin një mace është bllokuar në një kuti me helm radioaktiv; macja është e vdekur dhe e gjallë derisa ta hapni kutinë.)

Në problemin klasik të Euler-it, çdo oficer ka një regjiment dhe gradë statike. Ata mund të jenë një toger i parë në Regjimentin e Kuq, për shembull, ose një kapiten në Regjimentin Blu. (Ngjyrat përdoren ndonjëherë në vizualizimin e rrjetave, për ta bërë më të lehtë identifikimin e regjimenteve.)

Por një oficer kuantik mund të zërë më shumë se një regjiment ose gradë njëherësh. Një oficer i vetëm mund të jetë ose një toger i parë i Regjimentit të Kuq ose një kapiten i Regjimentit Blu; një major i Regjimentit të Gjelbër ose kolonel i Regjimentit të Purpurt. (Ose, teorikisht, ndonjë kombinim tjetër.)

Çelësi për zgjidhjen e problemit të Euler-it me këtë ndërrues identiteti është se oficerët në rrjet mund të jenë në një gjendje të ngatërresës kuantike. Në ndërthurje, gjendja e një objekti informon gjendjen e një tjetri. Nëse oficeri nr. 1 është, në fakt, një toger i parë i Regjimentit të Kuq, oficeri nr. 2 duhet të jetë major në Regjimentin e Gjelbër, dhe anasjelltas.

Duke përdorur fuqinë kompjuterike me forcë brutale, autorët e punimit të ri, të udhëhequr nga Adam Burchardt, një studiues postdoktoral në Universitetin Jagiellonian në Poloni, dëshmuan se mbushja e rrjetit me oficerë kuantikë e bëri zgjidhjen të mundur.

Rezultatet mund të kenë ndikime reale në ruajtjen e të dhënave kuantike, sipas Quanta Magazine. Gjendjet e ngatërruara mund të përdoren në llogaritjen kuantike për të siguruar që të dhënat janë të sigurta edhe në rastin e një gabimi - një proces i quajtur korrigjimi i gabimit kuantik. Duke ngatërruar 36 oficerë kuantikë në një gjendje marrëdhëniesh të ndërvarura, studiuesit gjetën atë që quhet një gjendje absolutisht e ngatërruar maksimalisht. Gjendje të tilla mund të jenë të rëndësishme për ruajtjen elastike të të dhënave në llogaritjen kuantike.