Stil jete

Njerëzit rrëfejnë 5 fjalitë që urrejnë t`i dëgjojnë

Njerëzit rrëfejnë 5 fjalitë që urrejnë t`i

Ndërsa njerëzit priren të preferojnë një ngjyrë nga një tjetër dhe një pjatë ushqimi nga një tjetër, ata gjithashtu kanë preferencat e tyre për fjalët dhe frazat që u pëlqen të dëgjojnë. Ka fraza që na kënaqin veshët. Ka edhe nga ato që na shkaktojnë bezdi kur i dëgjojmë. Këto fraza janë individuale për çdo person, por 5 fjalitë e mëposhtme janë kampion, për nga urrejtja.

Njerëzit rrëfejnë 5 fjalitë që urrejnë t`i

E ke fatin të fshehur pas dere.

Njerëzit rrëfejnë 5 fjalitë që urrejnë t`i

Duhet të flasim.

Njerëzit rrëfejnë 5 fjalitë që urrejnë t`i

Kam bërë një gjë…

Njerëzit rrëfejnë 5 fjalitë që urrejnë t`i

Nëse unë mund ta bëj, edhe ti mund ta bësh.

Njerëzit rrëfejnë 5 fjalitë që urrejnë t`i

Duhet ta respektosh mendimin tim.