Stil jete

Pse njerëzit blejnë

Pse njerëzit blejnë

Psikologji, Etikë dhe Ndikim:

Në thelb, koncepti i biznesit ka mbetur konstant për mijëra vjet. Firmat prodhojnë mallra dhe shërbime për të arritur një fitim. Duket mjaft e thjeshtë. Sidoqoftë, një nga sfidat me të cilat bizneset janë përballur që nga fillimi është se si të ndikojmë etikisht në blerësin për të blerë mallrat dhe shërbimet e tyre.

Në fund të fundit, qëllimi është që një konsumator të blejë diçka që i nevojitet apo nuk e ka, ose që të heqë qafe diçka që ka.

Cila është mënyra më e mirë për ta bërë këtë?

Dr. Ari Zelmanoë na tregon se si.

Një biznesmen i përgjegjshëm moralisht dëshiron të zgjidhë një problem për klientët. Me fjalë të tjera, ata nuk gënjejnë, nuk mashtrojnë, ose ndryshe mashtrojnë klientët e tyre për t'i detyruar ata të blejnë diçka që ata e dinë se nuk funksionon.

Klientët u besojnë bizneseve që t'u japin atyre informacion të mirë për të marrë një vendim për blerjen. Ky informacion mund të jepet në disa mënyra. Mund të dorëzohet përmes kopjimit, ndërveprimeve shoqërore, videove, reklamave ose një morie metodash të tjera dorëzimi.

Pavarësisht nga mënyra e dorëzimit, vendimi i blerjes është rezultat i asaj se sa mirë informacioni është transferuar nga biznesi tek blerësi dhe besueshmëria e informacionit. Nëse një kompani bën një punë të dobët për të edukuar një klient në lidhje me arsyet që ata duhet të blejnë një artikull specifik, konsumatori thjesht nuk do ta blejë artikullin.

Psikologjia e Konsumatorit

Thënë thjesht, një vendim për blerje është rezultat i një rruge të të mësuarit të konsumatorit ku konsumatori duhet të mësojë për një produkt ose shërbim dhe ta lidhë atë me situatën e tij specifike për të marrë një vendim të favorshëm për blerjen.

Rruga e të mësuarit për konsumatorin mund të pasqyrohet përmes tre fushave të të mësuarit: njohës, konstruktiv dhe përjetues. Të mësuarit kognitiv karakterizohet nga leximi, shkrimi, diskutimi, shikimi i videove, etj. Në thelb, të mësuarit kognitiv është marrja dhe asimilimi i informacionit të ri.

Sapo informacioni të mësohet në mënyrë kognitive, konsumatori duhet ta zbatojë atë në grupin e tij personal të rrethanave ose të mësuarit konstruktivist. Konsumatori pastaj fillon të eksperimentojë me njohuritë, të përfaqësuara nga të mësuarit përjetues. Të mësuarit është në thelb eksperimentimi me diçka dhe zhvillimi i mënyrave për të integruar përdorimin në jetën e përditshme.

Psikologjia e Gatishmërisë:

Me këtë informacion, bizneset janë të armatosur me një udhërrëfyes të fuqishëm që mund të përdoret për të ndryshuar gatishmërinë e blerësit. Për shembull, një biznes duhet vetëm të kuptojë gatishmërinë e blerësve të tyre të mundshëm dhe të harmonizojë një strategji mësimore për të edukuar klientët e tyre në një temperaturë të ngrohtë.

Bërja e blerësve që të lëvizin nëpër një gyp shitjesh nuk ka pse të jetë shkencë raketash. Thjesht është një çështje e përafrimit të mesazhit të duhur.

Njohja e gatishmërisë së blerësit dhe rrugët për ta ndryshuar atë mund të ndikojnë etikisht në sjelljen e blerësit.

Në fund të fundit, a nuk është ky qëllimi përfundimtar?

*Artikulli i marrë nga Psychology Today. Përkthyer dhe përshtatur për Tiranapost.al.