Stil jete

Shefi i lumturisë, profesioni më i ri që ka lindur nëpër kompanitë ndërkombëtare

Shefi i lumturisë, profesioni më i ri që ka lindur

Një figurë e re profesionale ka lindur në kompani të mëdha në të gjithë botën: ajo e Shefit të Lumturisë. Cili është roli i tij dhe pse është kaq i rëndësishëm?

Në këtë botë të re të punës në të cilën gjendemi, në të cilën konkurrenca është intensive dhe mirëqenia e punonjësve është gjithnjë e më e rëndësishme, një figurë është shfaqur si një lloj katalizatori për ndryshimin e koorporatës: Zyrtari Kryesor i Lumturisë (CHO) i mirëqenies organizative.

Roli i CHO është shumë i gjithanshëm. Nuk ka të bëjë vetëm me sigurimin që punonjësit të jenë të lumtur dhe të kënaqur në vendin e punës, por edhe për krijimin e një mjedisi që promovon produktivitetin, motivimin dhe angazhimin. Në fund të fundit, CHO është i ngarkuar me kultivimin e një kulture të kompanisë ku mirëqenia e punonjësve është në qendër të gjithçkaje.

Ky profesion i ri është një përgjigje e qartë ndaj shqetësimeve në rritje në lidhje me konsumimin profesional, stresin dhe qarkullimin e punonjësve në kompani në mbarë botën (veçanërisht ato amerikane). Me rritjen e vëmendjes që i kushtohet lidhjes midis lumturisë së punonjësve dhe performancës së kompanisë, roli i CHO po bëhet gjithnjë e më vendimtar.

Përgjegjësitë e CHO mund të ndryshojnë në varësi të organizatës, por në përgjithësi përfshijnë:

1 – Zhvillon programe të Mirëqenies: CHO-të janë përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e programeve të mirëqenies që shkojnë përtej iniciativave të thjeshta të fitnesit në zyrë. Këto programe mund të përfshijnë kurse të ndërgjegjes, seanca stërvitore personale, programe të ndihmës së punonjësve dhe shumë më tepër.

2 – Nxitja e një kulture pozitive: CHO punon për të promovuar një kulturë koorporative pozitive dhe gjithëpërfshirëse. Kjo mund të nënkuptojë inkurajimin e mirënjohjes, bashkëpunimit dhe transparencës midis punonjësve, si dhe festimin e sukseseve individuale dhe të ekipit.

3 – Monitorimi i klimës organizative: CHO mbledh rregullisht komente nga punonjësit për të vlerësuar klimën organizative dhe për të identifikuar problemet ose fushat e mundshme për përmirësim. Kjo mund të përfshijë sondazhe anonime, seanca të dëgjimit aktiv dhe forma të tjera reagimesh.

4 – Promovimi i lumturisë në punë: CHO punon për të krijuar një mjedis pune që është shpërblyes dhe stimulues për punonjësit. Kjo mund të përfshijë krijimin e hapësirave mikpritëse të punës, promovimin e një ekuilibri të shëndetshëm punë-jetë dhe organizimin e ngjarjeve sociale dhe aktiviteteve të krijimit të ekipit.

5 – Mbështetje për zhvillimin personal dhe profesional: CHO është e përkushtuar të mbështesë zhvillimin personal dhe profesional të punonjësve duke ofruar mundësi trajnimi dhe zhvillimi dhe duke promovuar një kulturë të të mësuarit të vazhdueshëm.

Për t'u bërë një CHO kërkon një kombinim të përvojës, aftësive dhe një kuptim të thellë të mirëqenies organizative. Nuk ka asnjë rrugë standarde për t'u bërë një CHO, por zakonisht kërkohet një sfond në burimet njerëzore, psikologji, menaxhim biznesi ose një fushë të ngjashme.

Paga varet nga faktorë të ndryshëm, duke përfshirë përvojën, përgjegjësitë specifike për rolin, madhësinë dhe industrinë ku punon. Sipas të dhënave të Glassdoor, paga mesatare vjetore për një CHO në Itali varion nga 42,770 € në 47,029 €/vit.