Stil jete

Shiko këto 13 foto komike dhe thuaj po deshe: Unë nuk bëj kështu

Shiko këto 13 foto komike dhe thuaj po deshe: Unë nuk bëj

Sjellja e njerëzve ndryshon shumë nga dita 1 në atë të 100-tën. Me raste ndryshon edhe që në ditën e dytë. Për shembull kur blen telefonin e ri dhe e pastron 100 herë në ditë, por më vonë harron edhe ku e ke lënë. Këtë dhe të ngjashmet me këtë situatë i ka pasqyruar Bright Side përmes disa ilustrimeve. Thuaj po deshe: Unë nuk bëj kështu.

Shiko këto 13 foto komike dhe thuaj po deshe: Unë nuk bëj

Shiko këto 13 foto komike dhe thuaj po deshe: Unë nuk bëj

Shiko këto 13 foto komike dhe thuaj po deshe: Unë nuk bëj

Shiko këto 13 foto komike dhe thuaj po deshe: Unë nuk bëj

Shiko këto 13 foto komike dhe thuaj po deshe: Unë nuk bëj

Shiko këto 13 foto komike dhe thuaj po deshe: Unë nuk bëj

Shiko këto 13 foto komike dhe thuaj po deshe: Unë nuk bëj

Shiko këto 13 foto komike dhe thuaj po deshe: Unë nuk bëj

Shiko këto 13 foto komike dhe thuaj po deshe: Unë nuk bëj

Shiko këto 13 foto komike dhe thuaj po deshe: Unë nuk bëj

Shiko këto 13 foto komike dhe thuaj po deshe: Unë nuk bëj

Shiko këto 13 foto komike dhe thuaj po deshe: Unë nuk bëj

*Burimi Bright Side