Stil jete

Të bërtiturat ndaj fëmijëve mund të jenë po aq të dëmshme sa abuzimi seksual apo fizik

Të bërtiturat ndaj fëmijëve mund të jenë po aq

Hulumtimet e reja nga SHBA dhe Londra tregojnë se të bërtiturat ndaj fëmijëve mund të jenë po aq të dëmshme sa abuzimi seksual ose fizik.

Autorët e studimit zbuluan se toni negativ dhe përmbajtja kishin një ndikim negativ. Baballarët, nënat dhe mësuesit janë personat që kanë më shumë ndikim në sjelljen e fëmijëve.

Disa nga efektet e abuzimit verbal mund të zgjasin gjithë jetën e një fëmije. Abuzimi mund të krijojë “efekte themelore emocionale dhe psikologjike”, të cilat përfshijnë obezitetin, rritjen e zemërimit, keqpërdorimin e substancave, depresionin dhe vetëdëmtimin.


Studiuesit thonë se duhet të ketë një mënyrë më të mirë për të përcaktuar abuzimin verbal. Aktualisht, katër kategori përfshijnë abuzimin e fëmijëve: abuzimi fizik, abuzimi seksual, abuzimi emocional dhe neglizhenca.