Stil jete

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15 foto

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Koha për të luajtur dhe testuar syrin e mprehtë. Sa detajit je? Sa i vëmendshëm?

Gjej zogun mes gjetheve

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Gjej ujkun mes deleve

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Gjej ariun mes majmunëve

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Gjej zemrën mes luleve

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Gjej macen mes ninxhave

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Gje fluturën mes papagajve

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Gjej qenin pa pulla, mes Dalmatëve

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Gjej gjarprin mes bananeve

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Gjej dy çadrat e njëjta

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Gjej hajdutin në këtë festë

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Gjej kukullën që s`ka kopsa në sy

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Gjej Thithëlopën mes gjetheve

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Gjej zarin mes djathit dhe minjve

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Gjej biberonin

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Gjej pandan

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Përgjigjiet:

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

Test/ Sa sy të mprehtë ke? Gjej çfarë fshihet në 15

*Burimi: Bright Side